Kategoria punktu widzenia w instrumentarium badawczym młodych filologów. Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku, red. Elżbieta Muskat-Tabakowska et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, 218 ss.

Aneta Julia Wysocka

Streszczenie w języku polskim


Recenzja monografii wieloautorskiej: 

Muskat-Tabakowska, E. Borowski, G. Cierpich, A. Wąsala, K. (red.). (2015). Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 218 ss. 


Słowa kluczowe


punkt widzenia; językoznawstwo kognitywne; etnolingwistyka

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.219
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:30
Data złożenia artykułu: 2016-08-10 21:00:02

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Aneta Julia Wysocka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.