Człowiek wobec książki. Zwrot ku rzeczom – zwrot ku książkom? O projektowaniu, historii i książce jako obiekcie pożądania

Emilia Rydzewska

Streszczenie w języku polskim


Zagadnienie „człowiek a książka” można z pewnością rozpatrywać na różnych płaszczyznach. W niniejszym artykule uwagę skupiono na historii książki, projektowania, a także kwestii pożądania książek, postrzegania ich jako dzieł sztuki czy obiektów kultu. Zaprezentowano zmiany, jakie kultura książki wnosiła i wnosi do życia społecznego. Starano się umieścić zainteresowanie książką w nurcie jednego ze zwrotów współczesnej humanistyki – zwrotu ku rzeczom, który, jak się wydaje, mógłby zostać rozpatrywany również w kategorii zwrotu ku książkom. 


Słowa kluczowe


historia książki; projektowanie; książka jako obiekt pożądania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arct, Michał. (1926). Piękno w książce. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.

Ayad, Sara, Cave, Roderick. (2015). Historia książki. Od glinianych tabliczek po e-booki. Warszawa: Arkady.

Bąbiak, Grzegorz. (2013). Piękna książka na ziemiach polskich u schyłku XIX wieku. Sztuka Edycji, 2, s. 19–30.

Bieńkowska, Barbara, Chamerska, Halina. (1987). Zarys dziejów książki. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy.

Biernat z Lublina. (1522). Kto miłuje księgi, nie miewa tęskności. Pobrano z: http://staropolska.pl/renesans/biernat_z_lublina/Wybor_bajek_01.html (dostęp: 20.06.2016).

Bringhurst, Robert. (2007). Elementarz stylu w typografii. Tłum. Dorota Dziewońska. Kraków: d2d. Ebook kontra książka papierowa. Pobrano z: http://warto-nie-warto.pl/ebook-kontra-ksiazkapapierowa/ (dostęp: 20.06.2016).

Frutiger, Adrian. (2010). Człowiek i jego znaki. Tłum. Czesława Tomaszewska. Kraków: d2d.

Gruchała, Janusz. (2002). Iucunda familia, librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki. Kraków: Universitas.

Heidegger, Martin. (2002). Czym jest rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych. Tłum. Janusz Mizera. Warszawa: KR.

Kamisińska, Dorota. (2007). Książka jako dzieło sztuki. Estetyka i Krytyka, 12, s. 73–86.

Komza, Małgorzata. (2003). Muzea sztuki książki. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2560, Bibliotekoznawstwo, XXIV, s. 255–268.

Konieczna, Ewelina J. (2004). Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Książka jako przedmiot pożądania. Pobrano z: https://readeatslip.wordpress.com/2012/03/10/ ksiazka-przedmiot-pozadania-mickey-smith-volume-collocations/ (dostęp: 23.06.2016).

Kvist, Sannah. (2012). All I own. Pobrano z: http://www.sannahkvist.se/projects/all-i-own/ (dostęp: 15.06.2015).

Lebda, Małgorzata. (2013). Książka jako przedmiot pożądania. Fragile, 8. Pobrano z: http://www. fragile.net.pl/home/ksiazka-jako-przedmiot-pozadania (dostęp: 23.02.2017).

Lenart, Bonawentura. (1928). Piękna książka jako zestaw czynników materialnych, papieru, czcionek, ilustracji światłokowych, druki i oprawy. Wilno.

Martin, Henri, Jean, Chartier, Roger, Vivet, Jean-Pierre. (1983). Histoire de l’édition française, t. 3, Le temps des éditeurs, Du romantisme à la Belle Epoque (1830–1900). Paryż: Promodis.

Olsen, Bjørnar. (2010). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Tłum. Bożena Shallcross. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Ośmiu słynnych bibliofilów i ich biblioteki. Pobrano z: http://booklips.pl/zestawienia/8-slynnychbibliofilow-oraz-ich-domowe-biblioteki/ (dostęp: 22.02.2017).

Pięć wyjątkowych książek. Pobrano z: http://wdowyibekarty.pl/piec-wyjatkowych-ksiazek (dostęp: 17.05.2016).

Skorupa, Ewa (2004). Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim 1871–1914:„O podburzanie do gwałtów...”. Kraków: Universitas.

Sudjic, Dejan. (2013). Język rzeczy. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą? Kraków: d2d.

Szwejkowska, Helena. (1987). Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny. Warszawa: PWN.

The Bay Psalm Book Sale. Pobrano z: http://www.sothebys.com/en/auctions/2013/the-bay-psalmbook-sale-n09039.html#&i=0 (dostęp: 22.02.2017).

Tomasik, Ewa. (1994). Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Tschichold, Jan. (2011). Nowa typografia. Tłum. Eliza Borg. Łódź: Recto verso.

Uzanne, Octave. (1896). Dictionnaire bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopegique et bibliotechnique à l’usage des bibliognostes, des bibliomanes et des bibliophilistins. Paryż: Paris Les Sociétaires de l’Académie des beaux livres.

Wichowa, Maria. (2003). Elementy biblioterapii w literaturze polskiej epok dawnych. Rekonesans historycznoliteracki. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Librorum 17, s. 49–66.

Wiercińska, Janina. (1986). Sztuka i książka. Warszawa: PWN.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2017.35.1.141
Data publikacji: 2018-02-23 11:12:34
Data złożenia artykułu: 2017-01-26 06:26:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Emilia Rydzewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.