La joie submerge mon coeur / La alegría inunda mi corazón (radość wypełnia moje serce). Kulturowe uwarunkowania metafor konceptualnych radości w języku francuskim i hiszpańskim

Monika Klaudia Bazyl

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszej pracy jest opis sposobu konceptualizacji radości w języku francuskim i hiszpańskim. Analiza opiera się na koncepcji metafory opracowanej przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona. W ujęciu językoznawstwa kognitywnego metafora jest najważniejszym narzędziem poznania i rozumienia pojęć abstrakcyjnych.

W części wstępnej artykułu, w celu ukazania w pełni czytelnego obrazu radości, emocja ta została przedstawiona z perspektywy językowej i psychologicznej. Istnieje wiele zwrotów i wyrażeń, które wskazują na początkowy moment radości. Uczucie to może pojawiać się stopniowo bądź wystąpić nagle. Jednakże większość psychologów opisuje radość jako uczucie dynamiczne, występujące na skutek bodźca.

Analiza pokazuje, że wspólne dla języka francuskiego i hiszpańskiego są wyrażenia metaforyczne, które przedstawiają radość jako światło, żywy organizm lub chorobę. Natomiast różnice dotyczą na przykład następstw wynikających ze stanu chorobowego. W języku francuskim podmiot doznający emocji radości może majaczyć lub zachowywać się irracjonalnie. Natomiast w języku hiszpańskim radość jest postrzegana jako zaraźliwa choroba.


Słowa kluczowe


językoznawstwo kognitywne; metafora; obraz radości

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Cosnier, J. (1994). Psychologie des émotions et des sentiments. Paris: Retz.

Dobrzyńska, T. (1943). Metafora. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Fernández-Abáscal, E. (1997). Psicología General. Motivación y Emoción, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid : Editorial Universitaria Ramón Areces.

Fortin, B. (2002). La gestion des émotions. Montréal : Édistions CPF.

Henry, A. (1971). Métaphore et Métonymie. Paris : Éditions Klincksieck.

Kövecses, Zoltan. (2003). Metaphor and Emotion : Language, Culture and Body in Human Feeling. Cambridge : Cambridge University Press.

Krzyżanowska, A. (2011). Aspects lexicaux et sémantiques de la description des noms d’affect en français et en polonais. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Johnson, M., Lakoff, G. (1985). Les métaphores dans la vie quotidienne. Paris : Les Éditions de Minuit.

Le Guern, M. (1973). Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Paris: Librairie Larousse.

Mikołajczuk, A. (2009). Obraz radości we współczesnej polszczyźnie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper.

Świątek, J. (1998). W świecie powszechnej metafory. Metafora językowa. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Tabakowska, E. (2001). Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków : Universitas.

Wierzbicka, A. (1971). Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne. Warszawa : Wiedza Powszechna.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.1.185-196
Data publikacji: 2018-11-05 11:24:49
Data złożenia artykułu: 2018-02-21 18:55:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Monika Klaudia Bazyl

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.