Semantyczno-pragmatyczna analiza kolokacji w polu leksykalnym écologie (ekologia) w języku francuskim i ich polskie odpowiedniki

Christine Martinez

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza niektórych kolokacji należących do pola leksykalnego écologie (ekologia) oraz opracowanie profilu utrwalonych wyrażeń, używanych powszechnie we francu­skich mediach. Semantyczno-dyskursywny opis wymienionych połączeń (Sablayrolles, 2000, 2011; Sablayrolles, Mejri, 2011; Grossmann, Tutin, 2002; Tutin, 2005) pozwolił stworzyć ich profil leksykalno-dyskursywny (Veniard, 2013). W badaniach ograniczono się do poziomu semantycz­no-pragmatycznego (Veniard, 2013: 55). Wiedząc, że profil jest jednym z możliwych aspektów analizy dyskursu, zwłaszcza w lingwistyce francuskiej, oraz jest immamentny dla korpusu języka francuskiego, starano się sprawdzić, czy profile analizowanych kolokacji w mediach francuskich mają odpowiedniki w języku polskim.


Słowa kluczowe


analiza dyskursu; dyskursywny profil leksykalny; kolokacja

Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Bibliografia


Barthélémy, M. (1992). Événement et espaces publics : l’affaire Carpentras. Quaderni, 18, 125–140.

Mika, M. (2007). Turystyka przyrodnicza – jej istota i współczesne kierunki rozwoju. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze, 1, 311– 320.

Moirand, S. (2004). L’impossible clôture des corpus médiatiques. La mise au jour des observables entre catégorisation et contextualisation. Tranel, 40, 71–92.

Moirand, S. (2007). Les discours de la presse quotidienne, observer, analyser, comprendre. Paris : PUF.

Plantin, C. (2003). Des polémiques aux polémiqueurs. In : G. Declercq, M. Murat, J. Dangel (éds.), La parole polémique (pp. 377–408). Paris : Honoré Champion.

Searle, J.-R. (1998). La construction de la réalité sociale. Paris : Gallimard.

Tutin, A., Grossmann, F. (2002). Collocations régulières et irrégulières : esquisse de typologie du phénomène collocatif. Revue française de linguistique appliquée, 7(1), 7–25.

Veniard, M. (2013). La nomination des événements dans la presse. Essai de sémantique discursive. Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.1.139-150
Data publikacji: 2018-11-05 11:24:44
Data złożenia artykułu: 2018-02-21 22:32:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 198
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Français (France)) - 34

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Christine Martinez

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.