Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 38, No 2 (2020) Obraz żony w zbiorach kaznodziejskich Antoniego Węgrzynowicza Streszczenie w języku polskim
Marzena Walińska
 
Vol 38, No 1 (2020) Ascetyczna aktywność Fiodora Tumanskiego w kontekście popularyzacji studiów ukraińskich na terytorium imperium rosyjskiego końca XVIII – początku XIX wieku Streszczenie w języku polskim
Andrii Kuzmenko
 
Vol 38, No 1 (2020) Dialogiczność Bachtina, teorie intertekstualne i literatura neowiktoriańska Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Tryniecka
 
Vol 38, No 1 (2020) O „Damianie Capenece” Aleksandra Świętochowskiego. Zmagania z legendą Streszczenie w języku polskim
Beata K. Obsulewicz
 
Vol 38, No 2 (2020) Opis drogi do Wilna Marii Magdaleny od Zbawiciela, Anny Żaboklickiej, lubelskiej karmelitanki bosej. Pierwszy polski kobiecy diariusz podróżny z 1638 roku Streszczenie w języku polskim
Anna Nowicka-Struska
 
Vol 38, No 1 (2020) Regionalna literatura polietniczna pogranicza białoruskopolsko- ukraińskiego o życiu i wartościach twórczych Streszczenie w języku polskim
Maria Zhigalova
 
Vol 36, No 2 (2018) Henryk Bereza w świetle uprzedzeń Jana Błońskiego. Kulisy pewnego sporu Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Śnioszek
 
Vol 38, No 2 (2020) Poznaj Mousmé. Odmienność japońskiej kobiety w dziełach francuskich podróżniczek z pierwszej połowy XX wieku Streszczenie w języku polskim
Anne-Aurélie Seya-Grondin
 
Vol 34, No 2 (2016) Literatura zombiecentryczna jako narracje końca i początku Streszczenie w języku polskim  PDF
Ksenia Olkusz
 
Vol 38, No 2 (2020) Kobieta i kobiecość w literaturze (wprowadzenie)
Constante González Groba, Monika Gabryś-Sławińska
 
Vol 34, No 2 (2016) Postapokaliptyczna wizja człowieka w trylogii Dmitra Głuchowskiego: "Metro 2033", "Metro 2034", "Metro 2035" Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Wierel
 
Vol 35, No 2 (2017) Na pograniczu literatury. Z problemów literackości w sztuce XXI wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Głos
 
Vol 35, No 1 (2017) Czwarta potęga świata Henryka Sienkiewicza relacja z Międzynarodowego Kongresu Literackiego w Paryżu w 1878 roku Streszczenie w języku polskim  PDF
Cezary Mateusz Zalewski
 
Vol 38, No 1 (2020) Literatura i rzeczywistość (wprowadzenie)
Monika Gabryś-Sławińska, Constante González Groba
 
Vol 34, No 1 (2016) Fizjonomiczne ślady w epoce pozytywizmu na przykładzie "Dziwadeł" J. I. Kraszewskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Agnieszka Kozłowska
 
Vol 34, No 1 (2016) „Typy” komiczne szlacheckiej prowincji w cyklu Ostatni z Nieczujów Zygmunta Kaczkowskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Puzio
 
Vol 33, No 1 (2015) Szkic o kobiecości w trylogii antycznej Jacka Bocheńskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna E. Dąbrowska
 
Vol 31 (2013) Złe niewiasty w bajkach Biernata z Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Halina Wiśniewska
 
Vol 35, No 2 (2017) Operacje mózgu w świecie fantastyki i filmu Streszczenie w języku polskim  PDF
Aneta Grodecka
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.