Odniesienie do nieobecności w angielskich sekwencjach no + N i w sekwencjach pas de + N i / lub aucun + N w języku francuskim

Valérie Bourdier, Agnès Leroux

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł wkracza w dziedzinę uwarunkowań dotyczących połączeń rzeczownika ze znakiem negacji w języku angielskim i francuskim. Koncentruje się na angielskich ciągach “No + policzalny rzeczownik w liczbie pojedynczej” (No + N-Ø) i “No + policzalny rzeczownik w liczbie mnogiej” (No + N-s) i niektórych z ich możliwych tłumaczeniach w języku francuskim: aucun lub pas de, po którym następuje rzeczownik w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.

Istnienie w języku angielskim takich dwóch sekwencji rodzi pytanie o różnice w ich znaczeniu i nakłania do zbadania ich francuskich możliwych tłumaczeń za pomocą pas de lub aucun. Celem jest zatem zbadanie przykładów, w których obie konstrukcje są gramatycznie dopuszczalne w języku angielskim, w celu wyjaśnienia procesu, za pomocą którego interpretowane jest ich odniesienie, oraz w celu zbadania podobieństw i różnic w znaczeniu sekwencji francuskich wykorzystujących aucun lub pas de.

Analiza każdej z konstrukcji rzeczownikowej doprowadzi nas do zbadania cech językowych, odnoszących się do zestawów właściwości oraz zdarzeń, czynników subiektywnych i argumentacyjnych, które mogą (lub nie) implikować poprzez tłumaczenie schematy zależności. Zajmiemy się tymi zagadnieniami, badając przetłumaczone przykłady zaczerpnięte z korpusu paralelnego złożonego z fragmentów współczesnych powieści napisanych po angielsku po 1980 roku i ich tłumaczeń na język francuski.

W języku angielskim no oznacza niemożliwą operację skanowania zarówno na zestawie ele­mentów zdefiniowanych w ramie przestrzeni i czasu – z rzeczownikiem w liczbie mnogiej, jak i w otwartym zestawie zdefiniowanym według właściwości – z rzeczownikiem w liczbie poje­dynczej.

Ustaliliśmy, że w języku francuskim rozróżnianie dwóch markerów zależy od zdefiniowania różnych operacji językowych dla każdego z nich: skanowania dla aucun i blokowania walidacji dla pas de.

Udowodniliśmy ponadto, że znaczenia interpretowane przez ich działania są zgodne z ich kontekstowym otoczeniem.


Słowa kluczowe


negacja; konstrukcje rzeczownikowe; odniesienie; znaczenie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bourdier, V. & Leroux, A. (2014). No problem or no problems? Special problems raised by the reference to absence in the sequences No + N-ø and No + N-s. Łódź Studies in Language, 32, 85–96.

Culioli, A. (1990). La négation : marqueurs et opérations. In: A. Culioli, Pour une linguistique de l’énonciation, Opérations et représentations. T. I (pp. 91–113). Collection HDL, Gap : Ophrys.

Heldner, C. (1992). Sur la quantification négative. Langue française, 94, Les négations, sous la direction de Bruno Callebaut, 80–92. Http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1992_num_ 94_1_5804 (access: 25.08.2018).

Heldner, C. (1994). Le rôle de la sémantique dans l’interprétation de aucun. Linx, hors-série n°5, La négation, 255–278. Http://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1994_hos_5_1_1300 (access: 25.08.2018).

Milner, J.-C. (1979). Le système de la négation en français et l’opacité du sujet. Langue française, 44. Grammaire de phrase et grammaire de discours, 80–105. http://www.persee.fr/doc/ lfr_0023-8368_1979_num_44_1_6171 (access: 25.08.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.1.55-68
Data publikacji: 2018-11-05 11:24:34
Data złożenia artykułu: 2018-02-22 09:29:22


Statystyki

Widoczność abstraktów - 206
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 56

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Valérie Bourdier

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.