Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)

Czasopismo Annales UMCS, sec. G (Ius) jest recenzowanym czasopismem o długiej tradycji wydawniczej, sięgającej 1954 r., oraz aktywnej wymianie międzynarodowej. Jest to periodyk znany i ceniony w środowisku akademickim oraz wśród przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy).

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)” otrzymało 70 pkt (poz. w tabeli: 32327).

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)” otrzymało 20 pkt (poz. w tabeli: 32327).


ISSN: 0458-4317
e-ISSN: 2449-8505
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

 

 

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 70, No 3 (2023): Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Piotrowi Tekely, red. Hubert Mielnik, Andrzej Wrzyszcz


Okładka