Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 64, No 1 (2017) Administracyjnoprawne ograniczenia realizacji przedsięwzięć wynikające z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sadowski, Dorota Lebowa
 
Vol 65, No 1 (2018) Administracyjnoprawne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Ostrowska
 
Vol 64, No 1 (2017) Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny książki Andrzeja Maksymiliana Fredro Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny monografii Joanny Machut-Kowalczyk Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809–1876 Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 62, No 1 (2015) Środek karny z art. 41 § 1a k.k. Uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 1 października 2014 roku, II KK 129/14 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 60, No 1 (2013) Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Majewska
 
Vol 63, No 1 (2016) Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Dobrosława Maria Antonów
 
Vol 61, No 2 (2014) Charakter prawny obowiązku podatkowego: charakterystyka porównawcza ustawodawstwa Ukrainy i Estonii Streszczenie w języku polskim   PDF
Alla Oliynyk
 
Vol 64, No 2 (2017) Charakterystyka służby publicznej we Francji Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Michalak
 
Vol 61, No 1 (2014) Czy prawo Polski Ludowej było prawem słusznym? Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 60, No 2 (2013) Definicja przestępstwa i podziały przestępstw w prawie karnym Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Viktor Hryshchuk, Nelia Makovetska, Ivan Krasnytskyi, Mykola Khavronyuk
 
Vol 63, No 2 (2016) Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w prawie spółek handlowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 
Vol 63, No 2 (2016) Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Mojak
 
Vol 64, No 1 (2017) Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania administracyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Romuald Kmiecik
 
Vol 62, No 2 (2015) Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Ludera-Ruszel
 
Vol 64, No 2 (2017) Dziennikarz jako zawód zaufania publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Emil Kruk
 
Vol 64, No 2 (2017) Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Hanna Spasowska-Czarny
 
Vol 60, No 2 (2013) Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Giezek
 
Vol 60, No 2 (2013) Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kulik
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Jarota
 
Vol 62, No 2 (2015) Funkcje regulacji czasu pracy wobec idei równości i sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Skąpski
 
Vol 61, No 1 (2014) Funkcje sztuki w twórczości naukowej Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Przyborowska-Klimczak
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające – ujęcie teoretycznoprawne Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 63, No 2 (2016) Generalne klauzule odsyłające w procesie karnym na przykładzie dobra wymiaru sprawiedliwości (uwagi na tle art. 37 k.p.k.) Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Dudzik
 
1 - 25 z 155 elementów 1 2 3 4 5 6 7 > >>