Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi „Prawo ubogich” w postępowaniu cywilnym w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Dąbrowski, Dariusz Szpoper
 
Vol 67, No 2 (2020) Achim Zimmermann, Derya Aksoy, Kompetenztrainer Rechtsdidaktik: Juristisches Lehren und Lernen gestalten, Baden-Baden 2019, ss. 147 Szczegóły   PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 64, No 1 (2017) Administracyjnoprawne ograniczenia realizacji przedsięwzięć wynikające z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sadowski, Dorota Lebowa
 
Vol 65, No 1 (2018) Administracyjnoprawne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Ostrowska
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Aequitas i iustitia w rzymskiej praktyce prawnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Kuryłowicz
 
Vol 69, No 1 (2022) Agencja/Centrum Komunikacji – kaprys czy konieczność w demokratycznym państwie prawa? Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Gronkiewicz
 
Vol 64, No 1 (2017) Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 69, No 1 (2022) Analiza roli Senatu w tworzeniu ustawy budżetowej na rok 2020 z perspektywy teorii wyboru publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Izdebska
 
Vol 68, No 2 (2021) Artykuł 242(1) Kodeksu postępowania cywilnego jako obowiązek procesowy czy postulat? Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Badurowicz
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny książki Andrzeja Maksymiliana Fredro Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny monografii Joanny Machut-Kowalczyk Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809–1876 Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 68, No 1 (2021) Artykuł recenzyjny: Politik, Recht und Religion, hrsg. v. Andreas Anter, Verena Frick, Tübingen 2019, ss. 244 Streszczenie w języku polskim   PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 70, No 1 (2023) Artykuł recenzyjny: Richard Frederick Heller, The Distributed University for Sustainable Higher Education, Springer, Singapore 2022, ss. XII+80 Streszczenie w języku polskim   PDF
Karol Dąbrowski
 
Vol 65, No 2 (2018) Brak lojalności pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie sądowym. Wybrane uwagi Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Borek-Buchajczuk
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Cecha jednolitości systemu prawa w warunkach multicentryzmu Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartosz Liżewski
 
Vol 63, No 1 (2016) Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Dobrosława Maria Antonów
 
Vol 65, No 2 (2018) Charakter i istota kultury prawnej islamu Streszczenie w języku polskim
Zbigniew Władek
 
Vol 61, No 2 (2014) Charakter prawny obowiązku podatkowego: charakterystyka porównawcza ustawodawstwa Ukrainy i Estonii Streszczenie w języku polskim   PDF
Alla Oliynyk
 
Vol 65, No 2 (2018) Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Zyglewska
 
Vol 64, No 2 (2017) Charakterystyka służby publicznej we Francji Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Michalak
 
Vol 61, No 1 (2014) Czy prawo Polski Ludowej było prawem słusznym? Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 66, No 1 (2019): Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi Dubelowi Czy sprawiedliwość może być niesprawiedliwa? Feministyczna krytyka kanonu myśli politycznej Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Anna Citkowska-Kimla
 
Vol 69, No 2 (2022) Czym jest sprawiedliwość naprawcza? Istota i zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Łukawska-Malicka
 
Vol 68, No 2 (2021) Czynności pracowników artystycznych a preferencyjne koszty uzyskania przychodu. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r. (II FSK 673/17, LEX nr 2665530) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marzena Świstak
 
Vol 65, No 2 (2018) Dbałość o dobro zakładu pracy jako źródło obowiązku lojalności pracownika wobec pracodawcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kosut
 
1 - 25 z 328 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>