Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 64, No 1 (2017) Administracyjnoprawne ograniczenia realizacji przedsięwzięć wynikające z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sadowski, Dorota Lebowa
 
Vol 65, No 1 (2018) Administracyjnoprawne uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Ostrowska
 
Vol 64, No 1 (2017) Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Sikora
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny książki Andrzeja Maksymiliana Fredro Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regnum. Symbolis Expressa Streszczenie w języku polskim   PDF
Lech Dubel
 
Vol 62, No 1 (2015) Artykuł recenzyjny monografii Joanny Machut-Kowalczyk Rada familijna pod powagą sądu pokoju w świetle akt łęczyckich, zgierskich i łódzkich z lat 1809–1876 Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Smyk
 
Vol 62, No 1 (2015) Środek karny z art. 41 § 1a k.k. Uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 1 października 2014 roku, II KK 129/14 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 65, No 2 (2018) Świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a obowiązek lojalności wobec pracodawcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Zajchowska
 
Vol 60, No 1 (2013) Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Majewska
 
Vol 65, No 2 (2018) Brak lojalności pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie sądowym. Wybrane uwagi Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Borek-Buchajczuk
 
Vol 63, No 1 (2016) Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa Streszczenie w języku polskim   PDF
Dobrosława Maria Antonów
 
Vol 65, No 2 (2018) Charakter i istota kultury prawnej islamu Streszczenie w języku polskim
Zbigniew Władek
 
Vol 61, No 2 (2014) Charakter prawny obowiązku podatkowego: charakterystyka porównawcza ustawodawstwa Ukrainy i Estonii Streszczenie w języku polskim   PDF
Alla Oliynyk
 
Vol 65, No 2 (2018) Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Zyglewska
 
Vol 64, No 2 (2017) Charakterystyka służby publicznej we Francji Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Michalak
 
Vol 61, No 1 (2014) Czy prawo Polski Ludowej było prawem słusznym? Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 65, No 2 (2018) Dbałość o dobro zakładu pracy jako źródło obowiązku lojalności pracownika wobec pracodawcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Kosut
 
Vol 60, No 2 (2013) Definicja przestępstwa i podziały przestępstw w prawie karnym Ukrainy Streszczenie w języku polskim   PDF
Viktor Hryshchuk, Nelia Makovetska, Ivan Krasnytskyi, Mykola Khavronyuk
 
Vol 65, No 2 (2018) Desakralizacja myśli politycznej w czasach nowożytnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Szymański
 
Vol 63, No 2 (2016) Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w prawie spółek handlowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 
Vol 63, No 2 (2016) Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Mojak
 
Vol 64, No 1 (2017) Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w świetle przepisów Konstytucji RP i Kodeksu postępowania administracyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Romuald Kmiecik
 
Vol 62, No 2 (2015) Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Ludera-Ruszel
 
Vol 64, No 2 (2017) Dziennikarz jako zawód zaufania publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Emil Kruk
 
Vol 64, No 2 (2017) Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa Streszczenie w języku polskim   PDF
Hanna Spasowska-Czarny
 
Vol 60, No 2 (2013) Formy stadialne popełnienia czynu zabronionego w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Jacek Giezek
 
1 - 25 z 186 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>