Kompetencje kluczowe w zakresie wychowania fizycznego w fińskiej podstawie programowej z 2014 r. dla edukacji podstawowej

Arleta Suwalska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono przegląd kompetencji kluczowych, patrząc na nie przez pryzmat wychowania fizycznego. Głównym elementem badań była analiza Narodowej Podstawy Programowej Kształcenia Podstawowego z 2014 r. w Finlandii. Analizę programu rozpoczęto od przeglądu literatury dotyczącej zmian w fińskim programie nauczania, zwłaszcza kompetencji kluczowych. Następnym krokiem było skoncentrowanie się na programie nauczania i określenie, w jaki sposób rozwiązano problemy wychowania fizycznego. Zastosowano metodę problemową, w tym badanie dokumentów dotyczących zmiany edukacyjnej. W artykule skorzystano ze źródeł pierwotnych, nie wtórnych. Aby przedstawić wychowanie fizyczne z perspektywy fińskiej, sformułowano następujące pytania badawcze: 1) Jakie zadania są zawarte w programie nauczania wychowania fizycznego? 2) Jakie są mocne strony programu wychowania fizycznego? 3) Jaką rolę odgrywa narodowy program nauczania w globalnym sukcesie fińskiej edukacji w XXI w.? Podsumowując, ogólnokrajowy program nauczania wychowania fizycznego odgrywa dużą rolę w globalnym sukcesie fińskiego ucznia w XXI w. i przygotowuje globalnych obywateli do życia we współczesnym i zglobalizowanym świecie.


Słowa kluczowe


kompetencje kluczowe; wychowanie fizyczne; fińska edukacja; zglobalizowany świat

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


LITERATURE

Castells, M., Himanen, P. (2002). The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199256990.001.0001

Dahlman, C., Routti, J., Ylä-Anttila, P. (2006). Finland as a Knowledge Economy: Elements of Success and Lessons Learned. Washington: World Bank.

Darling-Hammond, L. (2010). The Flat World and Education: How America’s Commitment to Equity Will Determine Our Future. New York: Teachers College Press.

Darling-Hammond, L., Lieberman, A. (eds.). (2012). Teacher Education Around the World: Changing Policies and Practices. New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203817551

Hargreaves, A., Fink, D. (2006). Sustainable Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Hargreaves, A., Halasz, G., Pont, B. (2008). The Finnish approach to system leadership. In: D. Hopkins, D. Nusche, B. Pont (eds.), Improving School Leadership. Vol. 2: Case Studies on System Leadership (pp. 69–109). Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264039551-5-en

Hargreaves, A., Shirley, D. (2009). The Fourth Way: The Inspiring Future of Educational Change. Thousand Oaks: Corwin.

Hargreaves, A., Fullan, M. (2012). Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. New York: Teachers College Press.

Hargreaves, A., Lieberman, A., Fullan, M., Hopkins, D. (eds.). (2010). Second International Handbook of Educational Change. New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-2660-6

Hopkins, D., Nusche, D., Pont, B. (eds.). (2008). Improving School Leadership. Vol. 2: Case Studies on System Leadership. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264039551-en

Koskenniemi, M. (1944). Kansakoulun opetusoppi [Didactics of Primary School]. Helsinki: Otava.

New London Group. (1996). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures. Harvard Educational Review, 66(1), 60–93. DOI: https://doi.org/10.17763/haer.66.1.17370n67v22j160u

Niemi, H., (2015). Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic Approach. Psychology, Society, & Education, 7(3), 279–294. DOI: https://doi.org/10.25115/psye.v7i3.519

Rapley, T. (2007). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Warszawa: PWN.

Sahlberg, P. (2010). Educational change in Finland. In: A. Hargreaves, A. Lieberman, M. Fullan, D. Hopkins (eds.), Second International Handbook of Educational Change (pp. 323–348). New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-2660-6_19

Sahlberg, P. (2011). The fourth way of Finland. Journal of Educational Change, 12(2), 173–185.

Sahlberg, P. (2013). Teachers as leaders in Finland. Educational Leadership, 71(2), 36–40.

Sahlberg, P. (2015). Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? New York – London: Teachers College, Columbia University.

Salminen J., Annevirta T. (2016). Curriculum and Teachers’ Pedagogical Thinking When Planning for Teaching. European Journal of Curriculum Studies, 3(1), 387–406.

Wodak R., Krzyżanowski M., (2008). Qualitative Discursive Analysis in The Social Sciences. New York: Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-04798-4

LEGAL ACTS

National Core Curriculum for Basic Education 2014. (2016). Helsinki: Juvenes Print-Suomen Yliopistopaino Oy.

New Skills Agenda for Europe: State of implementation. (2017). Retrieved from: www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607334/IPOL_BRI(2017)607334_EN.pdf (access: 16.03.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2021.34.2.83-94
Data publikacji: 2021-06-12 13:30:15
Data złożenia artykułu: 2020-09-18 17:58:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2189
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 533

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Arleta Suwalska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.