Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Pierwszy tom pisma ukazał się w roku 1988. Redaktorem Sekcji J (Paedagogia-Psychologia) był prof. dr hab. Stanisław Popek. Po roku 2008 redaktorami sekcji były: prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i prof. dr hab. Anna Herzyk. Do roku 2007 każdy tom zawierał w większości teksty związane z nadrzędną tematyką (np. I – aktywność człowieka w uczeniu się i działaniu, II – dzieje szkolnictwa na Lubelszczyźnie, III – podmiotowość człowieka, X – emocjonalność człowieka, XIII – problemy osobowości, XV – metody badań w pedagogice i psychologii, XVII – problematyka socjoterapii i psychoterapii, XIX – problematyka psychologii klinicznej). W piśmie drukowali swoje prace przedstawiciele nauk pedagogicznych i psychologii, incydentalnie także lekarze, socjologowie i filozofowie. Publikowano prace teoretyczne i badawcze, były to opracowania oryginalne. Recenzentami były osoby z różnych ośrodków naukowych w kraju. Większość opracowań dotyczyła zagadnień z zakresu psychologii klinicznej, psychopatologii społecznej i psychopedagogiki specjalnej oraz psychologii twórczości i różnic indywidualnych, historii pedagogiki i psychologii. 

Punkty MNiSW 2015: 8

ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda


Okładka