Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” ukazuje się nieprzerwanie od 1988 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Podstawowym zamierzeniem „Annales…” jest prezentacja i rozpowszechnianie myśli pedagogicznej i psychologicznej w obszarze ustaleń teoretycznych oraz doniesień z badań. Publikowane artykuły obejmują szeroko rozumianą problematykę psychologiczną i pedagogiczną oraz analizy interdyscyplinarne z zakresu nauk społecznych. Autorami zamieszczanych tekstów są przede wszystkim reprezentanci wiodących ośrodków krajowych, jak również przedstawiciele zagranicznych środowisk naukowych. Wśród ukazujących się na łamach „Annales…” opracowań znajdują się artykuły autorstwa uznanych postaci nauki, specjalistów, jak i młodych naukowców. Nadrzędnym celem czasopisma jest dbałość o wysoki poziom merytoryczny publikowanych tekstów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych obowiązujących w publikacjach naukowych.

 

Punkty MEiN: 40

ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 25%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 35, No 1 (2022)


Okładka