Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Agresja interpersonalna – profilaktyka i przeciwdziałanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Maria Wolińska
 
Vol 29, No 1 (2016) Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Kantowicz
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Aksjologiczne aspekty kariery Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 28, No 2 (2015) Aksjopsychologiczne sprostowanie ideologii totalitarnych w epoсe globalizacji Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zinoviia Karpenko
 
Vol 28, No 1 (2015) Aktywizacja społeczno-zawodowa i zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi – wybrane uwarunkowania i rozwiązania praktyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Bernadetta Szczupał
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Alkoholizm na łamach abstynenckich czasopism lubelskich (1928–1929) Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabela Krasińska
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Animacja społeczno-kulturalna jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu z kultury Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Lewartowicz
 
Vol 27, No 2 (2014) Aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Rusinek
 
Vol 29, No 4 (2016) Aspiracje zawodowe młodzieży Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk
 
Vol 29, No 4 (2016) Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 29, No 4 (2016) Środowisko pracy pilota wojskowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Kattenbach
 
Vol 29, No 1 (2016) Asystent osoby starszej. Konieczność kształcenia do nowej specjalności w pracy socjalnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Danuta Weissbrot-Koziarska
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Audiodeskrypcja w obliczu emocji przedstawionych na płótnie Streszczenie w języku polskim
Damian Wątrobiński
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Autopercepcja cech osobowości u kobiet niskolękowych, wysokolękowych i wypierających Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Zinczuk-Zielazna, Anna Słysz
 
Vol 29, No 2 (2016) Autorska szkoła ukraińskiego akademika Aleksandra Zacharenki Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Nataliia Pobirchenko
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda „Podróżą każda miłość jest”. Akceptacja metafor miłości przez kobiety w kontekście twórczości emocjonalnej – doniesienie wstępne Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Jasielska
 
Vol 30, No 2 (2017) „Szkiełko i oko czy czucie i wiara” – dylematy pracownika socjalnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Weissbrot-Koziarska
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wychowanie zdrowotne w szkołach galicyjskich okresu autonomicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Dolata
 
Vol 30, No 2 (2017) Bezpieczeństwo lotów a komunikacja w załodze lotniczej Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Goździcki
 
Vol 29, No 1 (2016) Bezpieczeństwo społeczne osób starszych w aspekcie systemu wsparcia społecznego na przykładzie Siemianowic Śląskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Iwona Zawartka-Czekaj
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 29, No 3 (2016) Budowanie odporności psychicznej uczniów szkół muzycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Anna Wojtanowska-Janusz
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Michalina Furmanek, Grzegorz Ciuła
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Cechy zaburzeń osobowości a kontrola emocji negatywnych i regulacja nastroju Streszczenie w języku polskim   PDF
Barbara Gawda
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Centralność religijności i przekonania postkrytyczne a otwartość na karierę międzynarodową studentów Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Goździewicz-Rostankowska, Beata Zarzycka, Anna Tychmanowicz
 
1 - 25 z 255 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>