Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad The role of parents in the therapy of children with autistic spectrum disorders – the Cracow Method® as a system of therapeutic interventions. Streszczenie w języku polskim
Ewa Zawisza-Wilk
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda „Podróżą każda miłość jest”. Akceptacja metafor miłości przez kobiety w kontekście twórczości emocjonalnej – doniesienie wstępne Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Jasielska
 
Vol 30, No 2 (2017) „Szkiełko i oko czy czucie i wiara” – dylematy pracownika socjalnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Weissbrot-Koziarska
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wychowanie zdrowotne w szkołach galicyjskich okresu autonomicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Dolata
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz „Życie to taka gra…” – narracja o codzienności poza „wyścigiem” w zmieniającym się świecie Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Koperna
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza Skala Praktyki Familiocentrycznej do badania jakości relacji pomiędzy profesjonalistami a rodzinami korzystającymi ze wsparcia instytucjonalnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Przeperski, Małgorzata Grządzielewska
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Afekt i dobrostan polskich i japońskich seniorów Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Maliszewski, Aleksandra Błachnio, Paulina Ciabach
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Afektywny wymiar kompetencji do komunikacji międzykulturowej studentów pogranicza polsko-białoruskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Świdzińska, Wojciech Maliszewski
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Agresja interpersonalna – profilaktyka i przeciwdziałanie Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Maria Wolińska
 
Vol 29, No 1 (2016) Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Kantowicz
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Aksjologiczne aspekty kariery Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 28, No 2 (2015) Aksjopsychologiczne sprostowanie ideologii totalitarnych w epoсe globalizacji Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Zinoviia Karpenko
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Aktualność założeń przygotowania zawodowego w zakładzie pracy – przykład rzemiosła Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Wojciech Stępnikowski
 
Vol 28, No 1 (2015) Aktywizacja społeczno-zawodowa i zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi – wybrane uwarunkowania i rozwiązania praktyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Bernadetta Szczupał
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Aktywność fizyczna a samoocena młodzieży na przykładzie uczniów lubelskich liceów Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Andrzej Dubielis
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Aktywności ukierunkowane na odczucia rodzin w pracy socjalnej asystentów rodziny Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabela Kamińska-Jatczak
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Aleksytymia a schematy poznawcze Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Karolina Ginalska
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Alkoholizm na łamach abstynenckich czasopism lubelskich (1928–1929) Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabela Krasińska
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Ambiwalencja ulokowania bezpieczeństwa i zagrożenia w dyskursie nauk społecznych. Wybrane perspektywy Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Bielska
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Animacja społeczno-kulturalna jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu z kultury Streszczenie w języku polskim   PDF
Urszula Lewartowicz
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Aspekt relacji w konstruktywistycznej edukacji wczesnoszkolnej – analiza doświadczeń nauczycieli Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Jarkiewicz, Elżbieta Szulewicz
 
Vol 29, No 4 (2016) Aspiracje zawodowe młodzieży Streszczenie w języku polskim   PDF
Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk
 
Vol 27, No 2 (2014) Aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Rusinek
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Aspiracje życiowe żołnierzy w kontekście wiary w grę o sumie zerowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Jagiełło
 
Vol 29, No 1 (2016) Asystent osoby starszej. Konieczność kształcenia do nowej specjalności w pracy socjalnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Danuta Weissbrot-Koziarska
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Audiodeskrypcja w obliczu emocji przedstawionych na płótnie Streszczenie w języku polskim
Damian Wątrobiński
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Audiodeskrypcja w percepcji sztuki przez osoby z niepełnosprawnością wzroku Streszczenie w języku polskim   PDF
Zofia Palak, Karolina Tukiendorf
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Autopercepcja cech osobowości u kobiet niskolękowych, wysokolękowych i wypierających Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Zinczuk-Zielazna, Anna Słysz
 
Vol 29, No 2 (2016) Autorska szkoła ukraińskiego akademika Aleksandra Zacharenki Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Nataliia Pobirchenko
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Autorytet zawodu nauczyciela w opinii studentów studiów nauczycielskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Jagielska
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Bariery komunikacyjne w pracy z mieszkańcami domów pomocy społecznej Streszczenie w języku polskim
Aleksander Herman
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Bezpieczeństwo i przejawy agresji na portalach internetowych na przykładzie środowiska licealistów Streszczenie w języku polskim
Artur Marcin Hubala
 
Vol 30, No 2 (2017) Bezpieczeństwo lotów a komunikacja w załodze lotniczej Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Goździcki
 
Vol 29, No 1 (2016) Bezpieczeństwo społeczne osób starszych w aspekcie systemu wsparcia społecznego na przykładzie Siemianowic Śląskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Iwona Zawartka-Czekaj
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Jakimiuk
 
1 - 35 z 594 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>