Rola terapeuty integracji sensorycznej w procesie autorehabilitacji dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Magdalena Wójcik

Streszczenie w języku polskim


W artykule tym, opierając się na polskiej i obcojęzycznej literaturze oraz własnych wieloletnich doświadczeniach autorki jako terapeutki integracji sensorycznej, przedstawione zostały zagadnienia dotyczące roli terapeuty w szeroko pojmowanym procesie autorehabilitacji dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Jest to temat niezwykle ważny z punktu widzenia efektywności oddziaływań terapeutycznych i tym samym poprawy funkcjonowania każdego dziecka przejawiającego trudności i zaburzenia w tym zakresie. Zaprezentowane założenia terapii integracji sensorycznej, określone kierunki oddziaływań i dopuszczalne formy pomocy dziecku być może pozwolą czytelnikom lepiej zrozumieć istotę tej terapii i wpłyną na większą wrażliwość przy opracowywaniu specyficznych form stymulacji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arwine B. (2005), Starting Sensory Integration Therapy, Arlington: Future Horizons.

Ayres J. (1991), Sensory Integration and the Child, Los Angeles: Western Psychological Services.

Biel L., Peske N. (2009), Raising a sensory smart child. The definitive handbook for helping your child with sensory processing issues, New York: Penguin Group.

Delaney T. (2008), Sensory Processing Disorder. Answer book, Illinois: Sourcebooks.

Fisher A., Murray E. (1991), Introduction to sensory integration theory, [w:] A. Fisher, E. Murray, A. Bundy (red.), Sensory Integration Theory and Practice, Philadelphia: F. A. Davis.

Geppert-Coleman G., Mailloux Z., Smith-Roley S. (2004), Sensory Integration. Answers for Parents, Torrance: Pediatric Therapy Network.

Godwyn-Emmons P., McKendry-Anderson L. (2006), Understanding Sensory Dysfunction. Learning, Development and Sensory Dysfunction in Autism Spectrum Disorders, ADHD, Learning Disabilities and Bipolar Disorder, London: Jessica Kingsley Publishers.

Horowitz H. (2007), Hyperactive kids – a sensory integration approach. Techniques and tips for parents and professionals, Alameda: Hunter House Publishers.

Kranowitz C. (2012), Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie, Gdańsk: Harmonia.

Maas V. F. (1998), Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa: WSiP.

Mauro T. (2006), Everything Parent’s Guide to Sensory Integration Disorder. Get the Right Diagnosis, Understand Treatments and Advocate for Your Child, Avon: Adams Media.

Odowska-Szlachcic B. (2010), Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Gdańsk: Harmonia.

Pauli S., Kisch A. (2004), Co się dzieje z moim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa: PZWL.

Przyrowski Z. (2013), Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapia, Warszawa: EMPIS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2014.27.2.41
Data publikacji: 2015-05-14 13:51:59
Data złożenia artykułu: 2015-04-17 11:25:14


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1650
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 8967

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.