Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli wyspecjalizowanej estetycznej szkoły-internatu w procesie nauczania zdalnego

Janina Owsijenko

Streszczenie w języku polskim


Celem badania było wskazanie sposobów rozwoju zawodowego pedagogów w procesie organizowania kształcenia na odległość oraz charakterystyka doświadczeń i określenie warunków efektywnej organizacji kształcenia na odległość w wyspecjalizowanej estetycznej szkole-internacie na terenach wiejskich. Przedmiotem badania był rozwój zawodowy nauczycieli w procesie przygotowania i organizacji kształcenia na odległość. W badaniu wykorzystano metody systematyzacji, uogólniania, porównywania, wyjaśniania, prognozowania. Artykuł poświęcony jest problematyce kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły-internatu w procesie kształcenia na odległość. Przeanalizowane zostały doświadczenia pedagogów szkoły-internatu w organizacji nauczania zdalnego oraz wskazano efektywne formy działalności pedagogicznej nauczycieli. Opisano też doświadczenia w zakresie doskonalenia przestrzeni informacyjno-edukacyjnej szkoły oraz tworzenia osobistych stron internetowych, blogów i autorskich kursów nauczania zdalnego.


Słowa kluczowe


rozwój zawodowy; nauczanie zdalne; szkoła-internat; nauczyciele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Day, S. (1999). Developing Teachers: The Challenge of Lifelong Learning. London: Falmer Press.

Pukhovska, L. (2011). Teoretychni zasady profesiinoho rozvytku pedahohiv: rukh do kontseptualnoi karty. Porivnialna profesiina pedahohika: naukovyi zhurnal, (1), 39–41.

Vozniuk, O.V., Dubaseniuk, O.A. (2010). Intehratyvnyi pidkhid do profesiinoho rozvytku osobystosti pedahoha v umovakh tsyvilizatsiinykh zmin. Naukovyi chasopys NPU imeni M. M. Drahomanova. Seriia 16. Tvorcha osobystist, 12(22), 17–20.

NETOGRAFIA

Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny. (2020). Orhanizatsiya dystantsiynoho navchannya v shkoli. Pobrane z: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf (dostęp: 19.10.2021).

Zakon Ukrayiny, Pro osvitu (Vidomosti Verkhovnoyi Rady, 2017, № 38–39, st. 380). Pobrane z: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (dostęp: 28.09.2021).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2022.35.1.93-103
Data publikacji: 2022-04-29 12:29:57
Data złożenia artykułu: 2022-02-21 09:45:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 378
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 541

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Janina Owsijenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.