Ukraińsko-polskie wzajemne wpływy pedagogiczne w wymiarze historycznym: przypadek Wasyla Suchomlińskiego

Olga Sukhomlynska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest znaczeniu pedagogicznych relacji ukraińsko-polskich dla podniesienia jakości nowoczesnej edukacji i budowy wspólnego europejskiego domu. Wykazuje również znaczenie wykorzystania doświadczenia historycznego dla pełniejszego rozumienia odbywających się obecnie procesów, w celu interpretacji osiągnięć przeszłości we współczesnej międzykulturowej przestrzeni pedagogicznej. Wybrano tu jako przykład postać i dorobek twórczy ukraińskiego pedagoga Wasyla Suchomlińskiego, jego relacje z polskimi kolegami w latach 50-60 XX w. oraz wpływ na jego poglądy pedagogiczne słynnego polskiego pedagoga Janusza Korczaka. Scharakteryzowano również dalszy rozwój stosunków ukraińsko-polskich w ciągu najbliższych dziesięcioleci. W artykule analizowano tłumaczenia książek Suchomlińskiego w Polsce.  Ukazana też została popularyzacja jego pomysłów przez znanych polskich pedagogów-badaczy, w tym Aleksandra Lewina, Wincentegо Okonia, Mariana Bybluka i in. Podkreślono perspektywę podejścia mikrohistorycznego, które pozwala spojrzeć na ogólne procesy historii przez pryzmat losów szczególnego człowieka i jego spuścizny pedagogicznej jako elementu przestrzeni międzykulturowej.


Słowa kluczowe


edukacja; wzajemne porozumienie; pedagog; pedagogika; rozwój; wpływy; publikacja; książka; Polska; Ukraina

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bybluk M., Koncepcja pedagogiczna i system wychowawczy Wasyla Suchomlinskego, Toruń 1982, UAM.

Bybluk M., Radosna szkoła Suchomlinskego, Warszawa – Toruń 1990, UAM.

Bybluk M., Odrodzenie i rozwój oświaty na niepodległej Ukrainie 1991-2010. Studia i szkice historyczno-pedagogiczne, Bydgoszcz 2011, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Koliadenko S.M., Kremenetskyi litsei u systemi osvity Volyni (ХІХ – 30-ti rr. ХХ st.), Kyiv 2007.

Kozhenovskyi M., Za Zolotymy voritmy. Suspilno-kulturna diialnist poliakiv u Kyievi v 1905-1920 rokakh, Kyiv 2015, Dukh i litera.

Teri M., Imperiia natsionalnoho vyrivniuvannia. Natsii ta natsionalizm u Radianskomu Soiuzi (1923-1939 roky), Kyiv 2013, Krytyka.

Seiko N.A., Pedahohichni ta etnosotsiolohichni zasady rozvytku polskoho shkilnytstva na Volyni-Zhytomyrshchyni u 1905-1939 rr., Kyiv 1999.

Suchmlinski W., Przewodnik i nauczyciel, [w:] O pracy organizacji pionierskiej, R. Muranyi (tłum.), Warszawa 1954, PZWS.

Suchomlinski W., Pierwiastek estetyczny w wszechstronnym rozwoju człowieka, „Kwartalnik pedagogiczny”, 1960, nr 2.

Suchomlinski W., Elementarz kultury moralnej, „Wychowanie”, 1964, nr 8.

Suchomlinski W.A., Me serce – dzieciom, Moskwa 1979, Progress.

Suchomlinski W.A., Narodziny obywatela, Moskwa 1982, Progress.

Suchomlinski W,. Oddaj serce dzieciom (tłum. M. Bybluk, Wstęp A. Lewin), Warszawa 1978, WSiP.

Suchomlinski W., Słów Kilka o wychowaniu (wstęp A. Lewin), Warszawa 1982, WSiP.

Suchomlinski W., Sto rad dla nauczyciela, Warszawa 1987, WSiP.

Ukrainska istoryko-pedahohichna nauka u dzerkali tematyky dysertatsiinykh doslidzhen (1995 - 2014). Khronolohichno-tematychnyi pokazhchyk, Uman' 2014, Edition FOP Zhovtyi.

Wiloсh T., Radziecki system oświatowo–wychowawczy, Warszawa 1962, PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.2.133
Data publikacji: 2017-06-28 10:56:00
Data złożenia artykułu: 2016-07-05 17:16:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 610
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 415

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Olga Sukhomlynska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.