Rozwój opieki nad dzieckiem w pedagogicznej teorii i praktyce Niemiec (XIX wiek – początek XX wieku)

Oresta Karpenko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł opisuje rozwój opieki nad dzieckiem w kontekście życia społeczno-politycznego w Niemczech w XIX i na początku XX wieku. Opieka ujmowana jest w różny sposób, ma formę filantropii, dając pierwszoplanowe znaczenie idei miłosierdzia i pomocy bliskim, związana jest z ruchem reformatorskim lub skoncentrowana wokół humanistycznych idei wspólnoty ludzkiej. W niniejszym artykule dokonano analizy pochodzenia i funkcjonowania instytucjonalnych form opieki, w szczególności szkołę-przytułek (Das Rauhe Haus) Johanna Wicherna, budynki wychowawcze Hermana Litza oraz „domy dziecka” Ewy-Marii Thiele-Winkler. Ci wybitni pedagodzy byli przykładem podejścia opiekuńczego, zwracali oni uwagę na to, by opieka odpowiadała idei dobra dziecka. Działalność opiekuńczo-wychowawcza tych instytucji została zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb dziecka, rozwoju aktywności, kreatywności, odpowiedzialności za realizację działań, zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, znalezienia swojego miejsca w życiu i życia w harmonii ze sobą i światem.


Słowa kluczowe


opieka; dziecko; osierocone dzieci; instytucjonalne formy opieki; Niemcy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Blüher H., Geschichte einer Jugendbewegung, Frankfurt a. M. 1976, Dipa-Verl.

Hegel E., Vom Rettungshaus zum Kinderdorf: Ein Beitrag zur Geschichte des Familienprinzips in der fürsorgenden Erziehung, München 1968, Ernst Reinhardt Verl.

Heuss Th., Friedrich Naumann. Der Mann, Das Werk, Die Zeit, Stuttgart: Tübingen 1949, Wunderlich.

Key E., Das Jahrhundert des Kindes, Weinheim 2000, Julius Beltz.

Lietz H., Die deutschen Landerziehungsheime: Gedanken und Bilder, Leipzig 1910, Voigtländers Verlag.

Mann K., Kind dieser Zeit, Reinbek bei Hamburg 2000, Rowohlt-Taschenbuch-Verl.

Natorp P., Allgemeine Pädagogik, Saarbrücken 2006, VDM, Müller.

Natorp P., Sozialpädagoogik, Padeborn 1974, Schöningh.

Oksa M., Retrospektivni henezy i suchasni tendentsiyi rozvytku eksperymentalnych navchalno-vykhovnych zakladiv Nimechchyny, Melitopol 2005 (ukr).

Reble A., Geschichte der Pädagogik, Stuttgart 1962, Klett.

Schnabel F., Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts, Freiberg 1955, Herder.

Thieme W., Mutter Eva, die Lobsängerin der Gnaden Gottes: Leben und Werk von Schwester Eva von Thiele-Winckler, Lahr-Dinglingen 1990, St.-Johannis - Dr. Schweickhardt.

Wichern J. H., Ausgewählte Schriften, Gütersloh 1962, Bertelsmann.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.2.99
Data publikacji: 2017-06-28 10:55:57
Data złożenia artykułu: 2016-07-07 15:05:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 578
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 408

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Oresta Karpenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.