Bezpieczeństwo lotów a komunikacja w załodze lotniczej

Tomasz Goździcki

Streszczenie w języku polskim


Komunikacja w załodze lotniczej jest fundamentem bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań w lotnictwie cywilnym i wojskowym. W artykule zostały opisane podstawowe pojęcia, rodzaje i elementy procesu komunikowania się w aspekcie pracy załogi statku powietrznego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę dowódcy załogi, który jest głównym kreatorem, odpowiedzialnym za całość czynności związanych z działalnością lotniczą. Scharakteryzowano ponadto zasady komunikacji między członkami załogi oraz służbami kontroli ruchu lotniczego.


Słowa kluczowe


załoga lotnicza; komunikacja; pilot; bezpieczeństwo lotnicze; dowódca załogi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Danecka-Łatka E. (2011), Zarządzanie zasobami załogi (CRM) w dobie globalizacji rynków pracy, „Problemy Zarządzania”, nr 4.

Głodowski W. (1994), Komunikowanie interpersonalne, Warszawa: Wydawnictwo Biuro Prasy i Informacji MON.

Lauber J.K. (1984), Resource management in the cockpit, “Air line pilot”, No. 53.

Makarowski R., Smolicz T. (2012), Czynnik ludzki w operacjach lotniczych. Człowiek, możliwości i ograniczenia – uwarunkowania psychofizjologiczne, Kijewo Królewskie: Wydawnictwo Adriana Aviation Sp. z o.o. Kosowizna.

Mayer P. (2001), Pace znaczy krok, „Skrzydlata Polska”, nr 3.

Nęcki Z. (2009), Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa: Difin.

Rogala A. (2013), Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (praca doktorska).

SPO, Standardowe Procedury Operacyjne (Standaryzacja działania oraz technologia współpracy dla załogi 3-osobowej w składzie: I pilot, II pilot, technik pokładowy) SAMOLOT PZL M-28 „BRYZA 1” (MCC for 3-persons crew: I pilot, II pilot, flight engineer).

Stankiewicz J. (2006), Komunikowanie się w organizacji, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Terelak J.F. (red.) (1988), Wybrane problemy psychologii pracy pilota, Dęblin: WSWL.

Wiszniewski A. (2003), Sztuka mówienia, Katowice: Videograf II.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.2.217
Data publikacji: 2017-11-09 08:16:45
Data złożenia artykułu: 2017-08-14 10:54:45


Statystyki

Widoczność abstraktów - 297
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1256

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Tomasz Goździcki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.