Koncepcja „post-nowego” wychowania jako propozycja i odpowiedź na potrzeby współczesnego wychowania

Zofia Frączek

Streszczenie w języku polskim


Literatura naukowa przybliża różne sposoby opisu i ujmowania w system zjawiska, jakim jest wychowanie. Badacze posługują się przy tym pojęciem koncepcji wychowania, będącej źródłem informacji o przyjmowanych przez nich kryteriach opisu, wizjach celów, wartościach oraz preferowanych metodach wychowania. Koncepcje wychowania ewoluują i noszą ślad epoki, w której powstały, a wraz ze zmieniającymi się poglądami na wychowanie zmieniają się także oczekiwania stawiane wychowawcom. Odpowiedzią na postnowoczesne przemiany społeczne, cywilizacyjne i kulturowe oraz nowe potrzeby wychowawcze może być przedstawiona w niniejszym tekście propozycja „post-nowego” wychowania.


Słowa kluczowe


koncepcje wychowania; społeczeństwo ponowoczesne; „post-nowe” wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Górniewicz J. (2008), Teoria wychowania: (wybrane problemy), Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego.

Kron F.W. (2012), Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kunowski S. (2000), Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łobocki M. (2003), Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sobczak J. (1998), Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939), Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Suchodolski B. (1985), Wychowanie i strategia życia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Suchodolski B. (2003), Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Szmyd J. (2011), Odczytywanie współczesności. Perspektywa antropologiczna, etyczna i edukacyjna, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM.

Sztumski W. (2008), Quo ruis, homo? Środowisko życia, czas, ludzie, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wołoszyn S. (1998), Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce: „Strzelec”.

Zarzecki L. (2012), Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.3.7
Data publikacji: 2018-01-17 10:12:05
Data złożenia artykułu: 2017-08-29 13:02:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1478
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 871

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Zofia Frączek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.