Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych

Teresa Zbyrad

Streszczenie w języku polskim


Zjawisko wypalenia zawodowego budzi coraz większe zainteresowanie ze strony psychologów, pedagogów i socjologów. W ciągu niespełna 30 lat powstało wiele teorii o zespołach wypalenia zawodowego. Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i spraw, którym się służy, aż do utraty zaangażowania emocjonalnego – to powszechnie doświadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem może być przedmiotowe traktowanie klientów, uczniów, pacjentów czy petentów. Na szeroką skalę prowadzone są badania nad wypaleniem, które obejmują zasięgiem coraz to nowe grupy zawodowe. Ryzykiem wypalenia zawodowego zagrożone są zawody służebne, których istotą jest pomoc drugiemu człowiekowi. Do tych zawodów zalicza się: pracowników socjalnych, nauczycieli, pielęgniarki, lekarzy, policjantów, służby ratownicze itp. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane modele wypalenia zawodowego oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ryzyko wypalenia zawodowego jest wkalkulowane w zawody, których celem jest służba drugiemu człowiekowi.


Słowa kluczowe


wypalenie zawodowe; zawody służebne; służby społeczne; pracownicy socjalni; nauczyciele; pielęgniarki; pomoc drugiemu człowiekowi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Breisert M. (2004), Przejawy, mechanizmy i przyczyny wypalenia się pielęgniarek, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.

Chrzanowska I. (2004), Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Maslach Ch. (2004), Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.

Pines A.M. (2004), Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.

Sekułowicz M. (2002), Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężanie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sęk H. (red.) (2004), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Warszawa: PWN.

Skidmore R.A., Thackeray M.G. (1998), Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego.

Szmagalski J. (2004), Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, Warszawa: IRSS.

Tarkowski Z. (2000), Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin: Orator.

Zbyrad T. (2006), Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych, „Praca Socjalna”, nr 1.

Zbyrad T. (2014), Pracownicy socjalni – od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.4.87
Data publikacji: 2018-03-14 13:24:56
Data złożenia artykułu: 2017-12-06 19:41:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 7307
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 15808

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Teresa Zbyrad

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.