Promocja zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziewcząt na łamach czasopism kobiecych z drugiej połowy XIX i początków XX w.

Barbara Kalinowska-Witek

Streszczenie w języku polskim


Zdrowie jest podstawowym dobrem człowieka. Troska o prawidłowy rozwój potomstwa spoczywa na rodzicach. To oni dostarczają dziecku pożywienie, dbają o właściwy ubiór, organizują czas wolny. Ponadto przekazują synowi i córce określone wartości i przekonania związane ze zdrowiem. W drugiej połowie XIX w. w wielu średniozamożnych rodzinach kierowano się w tej sprawie konwenansem i opinią publiczną, a nie rzetelną wiedzą i zdrowym rozsądkiem. Rodzice przyjmowali niewłaściwe postawy, zwłaszcza w stosunku do córek. Dlatego publicyści czasopism, w trosce o zdrowie dziewcząt – przyszłych matek, krytykowali niewłaściwe podejście do ich wychowania. W celu poznania opinii publicystów na temat błędów rodziców w wychowaniu córek autorka przeprowadziła kwerendę biblioteczną kilku czasopism, m.in. takich jak: „Bluszcz”, „Tygodnik Mód i Powieści”, „Dobra Gospodyni”. Autorzy analizowanych publikacji nie skupiali się jedynie na krytyce niewłaściwych zachowań, ale też podawali wskazówki, jak postępować, aby wspomagać prawidłowy rozwój dziewcząt.


Słowa kluczowe


wychowanie dziewcząt na przełomie XIX i XX w.; błędy wychowawcze rodziców; rozwój fizyczny dziewcząt

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Gr. (1890), Środki i siły, „Kronika Rodzinna”, nr 11.

Bielicka Z. (1904), Kilka słów o uświadomieniu rodziców, „Dobra Gospodyni”, nr 42.

Czarnocka Z. (1902), Pogadanki z dziedziny wychowania, „Dobra Gospodyni”, nr 11.

Dla tych, co jadą na uniwersytet (1909), „Bluszcz”, nr 28.

Dziewczynka i Sukienka (1879), „Mody Paryskie”, nr 6.

Fizyczne wychowanie kobiet (1911), „Dobra Gospodyni”, nr 13.

Fritsche G. (1880), Wiadomości z medycyny popularnej, „Bluszcz”, nr 15.

Górski S. (1904), Studentki w Galicji, „Bluszcz”, nr 41.

Górski S. (1906), Wyższe kursy żeńskie w Warszawie, „Bluszcz”, nr 22.

Janko z Bielca [J.K. Gregorowicz] (1864), Felieton, „Tygodnik Mód i Nowości”, nr 12.

Ilnicka M. (1878), Zabawa i wychowanie, „Bluszcz”, nr 11.

Ilnicka M. (1886), Zabawy dzieci w Zoologicznym Ogrodzie warszawskim, „Bluszcz”, nr 43.

Jak wychowywać dzieci (1906), „Kronika Rodzinna”, nr 47.

Jarosław (1885), Z listów do „Świtu”, „Świt”, nr 53.

Jedna z panien. W sprawie tak zwanego „uświadamiania” młodzieży (1904), „Dobra Gospodyni”, nr 10.

m...a (1885), W Sorbonie, „Świt”, nr 63.

M. Dr. (1912), Karmienie niemowląt, „Dobra Gospodyni”, nr 13.

N.J. (1908), Wyższa szkoła gospodarstwa domowego, „Bluszcz”, nr 15.

Orzeszkowa E. (1874), Kilka słów o kobietach, Warszawa: Księgarnia C. Lewickiego i Spółki.

Pachucka R. (1909), Co mówiono na Zjeździe w Zakopanem o studentkach, „Bluszcz”, nr 39.

Pogadanka pod adresem młodych matek (1901), „Dobra Gospodyni”, nr 52.

Szczęsna [J. Bąkowska] (1904), W sprawie uświadamiania młodzieży, „Dobra Gospodyni”, nr 27.

Wiadomości z medycyny popularnej (1880), „Bluszcz”, nr 13, 15, 16, 17.

Wójcicka-Chylewska Z. (1909), Studentki lwowskie, „Tygodnik Mód i Powieści”, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.2.91-104
Data publikacji: 2018-12-22 08:06:03
Data złożenia artykułu: 2018-06-08 12:16:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 715
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 312

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Barbara Kalinowska-Witek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.