Miłość w perspektywie dzieci ze szkół pracujących w oparciu o pedagogikę M. Montessori i system tradycyjny

Karolina Zoszak-Łoskot

Streszczenie w języku polskim


W artykule opisano wyniki badań dotyczących rozumienia pojęcia „miłość” przez dzieci uczęszczające do szkół pracujących w oparciu o system tradycyjny oraz alternatywny – M. Montessori. Badania zostały przeprowadzone w 2018 r. w grupie 80 dzieci w wieku 6–9 lat. Wyniki zostały zebrane na podstawie analizy wytworu plastycznego, przedstawiającego wyobrażenie miłości (rysunek wykonany dowolną techniką), oraz wypowiadanych przez dziecko skojarzeń ze słowem miłość. Na podstawie przeprowadzonych analiz zauważono większą różnorodność interpretowania miłości wśród dzieci uczących się w oparciu o system alternatywny, jakim jest pedagogika Montessori.


Słowa kluczowe


miłość; dzieci; system alternatywny; pedagogika M. Montessori; szkoła tradycyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczuk, B. (2007). Dziecko w klasie Montessori. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Gawda, B. (2017). Struktura pojęć emocjonalnych. Wykorzystanie technik fluencji werbalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jęczeń, U. (2017). Językowa projekcja emocji w wypowiedziach dzieci w normie intelektualnej i dzieci z zespołem Downa. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kielar-Turska, M. (1989). Mowa dziecka. Słowo i tekst. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kiklewicz, A. (2012). Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Langacker, R.W. (1995). Wykłady z gramatyki kognitywnej: Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Montessori, M. (2010). Odkrycie dziecka. Łódź: Palatum.

Montessori, M. (2018). Sekret dzieciństwa. Warszawa: PWN.

Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.

Pajdzińska, A. (1999). Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata. W: J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata (s. 83–101). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popek, S. (2010). Psychologia twórczości plastycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Shields, S.A. (2002). Speaking from the Heart: Gender and the Social Meaning of Emotion. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Skjöld Wennerström, K., Bröderman Smeds, M. (2009). Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sternberg, R.J. (2001). Miłość jest opowieścią. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Szepietowska, E.M., Gawda, B. (2011). Ścieżkami fluencji werbalnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Szmidt, K.J. (2005). Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich. W: K.J. Szmidt (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania (s. 19–133). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Trempała, J. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

Wierzbicka, A. (2010). Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wiśniewska-Kin, M. (2008). Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7–10 lat. Problemy Wczesnej Edukacji, (1), 127–138.

Wood, D. (2006). Jak dzieci uczą się i myślą. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Wygotski, L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2018.31.4.275-291
Data publikacji: 2019-04-26 10:22:48
Data złożenia artykułu: 2018-07-31 19:24:19


Statystyki


Widoczność abstraktów - 829
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 505

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Karolina Zoszak-Łoskot

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.