Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a wprowadzanie dziecka w świat wielokulturowości

Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła

Streszczenie w języku polskim


W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie kompetencji, zwracając uwagę na jego złożoną naturę i kluczowe właściwości, a następnie wyodrębniono i opisano cztery główne grupy kompetencji nauczyciela. W drugiej części scharakteryzowano kompetencje międzykulturowe oraz wyjaśniono różnice między kompetencjami międzykulturowymi nauczyciela a kompetencjami do nauczania edukacji międzykulturowej.


Słowa kluczowe


kompetencje nauczyciela; kompetencje międzykulturowe; edukacja międzykulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bechtel, M. (2003). Interkulturelles Lernen beim Sprachenlernen im Tandem. Eine diskursanalytische Untersuchung. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Busch, D. (2005). Interkulturelle Mediation: eine theoretische Grundlegung triadischer Konfliktbearbeitung in interkulturell bedingten Kontexten. Studien zur interkulturellen Mediation (Bd. 1). Frankfurt am Main: Peter Lang GmBH Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Coste, D., North, B., Sheils, J., Trim, J. (2003). Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Czerepaniak-Walczak, M. (1997). Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń: Wydawnictwo Edytor.

Czerepaniak-Walczak, M. (2004). Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk: GWP.

Dudzikowa, M. (1994). Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych. W: H. Kwiatkowska (red.), Ewolucja tożsamości pedagogiki (s. 199–212). Warszawa: Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN.

Dylak, S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo UAM.

Gajek, K. (2011). Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji: dylematy teorii i praktyki. Problemy Zarządzania, 9(32), 205–220.

Janicka-Panek, T. (2017). Elementarz Odkrywców. Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.

Jastrzębska, E. (2005). Edukacja interkulturowa przyszłych nauczycieli języka francuskiego. Miesięcznik Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3(131), 24–26.

Kit pédagogique tous différents-tous égaux : idées, ressources, méthodes et activités pour l’éducation interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes. (1995). Strasbourg : Conseil de L’Europe.

Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP.

Komorowska, H. (1996). Nowe tendencje w pracach programowych Rady Europy. Koncepcja celów nauczania języków obcych. Języki Obce w Szkole, (2), 109–115.

Konarzewski, K. (1995). Nauczyciel. W: K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania (T. 2: Szkoła; s. 160–190). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kontrowersyjny podręcznik dla dzieci. Internauci oburzeni promowaniem multikulti, https://kobieta.onet.pl/dziecko/kontrowersyjny-podrecznik-dla-dzieci-internauci-oburzeni-promowaniem-multikulti/l337krp (dostęp: 1.09.2018).

Kusiak, K. (2015). Zmiana systemowa ma swoje prawa. W: K. Kusiak, B. Bednarczuk (red.), Oblicza gotowości szkolnej (s. 17–28). Gdańsk: Harmonia.

Kusiak, K. (2016). Uczenie się uczenia. W: T. Parczewska (red.), Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty (s. 63–77). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kwaśnica, R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki (T. 1; s. 291–319). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukaszewski, W. (2009). Relacyjna teoria osobowości – reaktywacja czy galwanizacja zwłok? W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii (s. 161–182). Gdańsk: GWP.

Mackiewicz, M. (2010). Wstęp. W: M. Mackiewicz (red.), Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej (s. 9–19). Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Mihułka, K. (2012). Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niemierko, B. (1997). Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa: WSiP.

Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne. Nowy wymiar dzieciństwa (T. 1: Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej; s. 15–26). Białystok: Trans Humana.

Nikitorowicz, J. (2014). Zadania edukacji międzykulturowej w kontekście problemów wielokulturowego świata. Studia Kulturowo-Edukacyjne, 9(1), 6–25.

Pfeiffer, W. (2001). Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wagros.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III (dostęp: 1.09.2018).

Stier, J. (2006). Internationalisation, intercultural communication and intercultural competence. Journal of Intercultural Communication, 11(11), 1–12.

Strykowski, W., Strykowska, J., Pielachowski, J. (2003). Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wyd. eMPi2.

Suświłło, M. (red.). (1998). Wybrane problemy wczesnej edukacji (Cz. II: Klasy I–III). Olsztyn: WSP.

Wierlacher, A. (2001). Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. München: Fink.

Włodarski, Z. (1996). Psychologia uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zator-Peljan, J. (2014). Wpływ kultury własnej na postrzeganie innych obszarów kulturowych. Języki Obce w Szkole, (1), 32–38.

Zbieranek, P. (2016). Jakie kompetencje pozwolą nam rozwinąć skrzydła? Perspektywa liderów społeczności lokalnych. W: Kompetencje przyszłości. Jakich postaw i umiejętności poszukujemy? Po X Kongresie Obywatelskim Wolność i Solidarność ’68 (s. 41–46). Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Zdybel, D., Kusiak, K., Bednarczuk, B. (2011). Indywidualny wymiar edukacji nauczycielskiej – o procesie stawania się refleksyjnym praktykiem. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela (T. 2; s. 173–194). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.109-125
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:16
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 00:54:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1077
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1064

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.