Kulturowy obraz mentalności trywialnej jako konstrukt cywilizacji technologicznego konsumpcjonizmu

Bartłomiej Gaik

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem podjętych badań była próba ukazania perspektywy tworzenia się nowego typu mentalności ludzkiej i ukazania okoliczności jej powstawania. Scharakteryzowane zmiany zarówno w perspektywie ideologicznej, jak i ekonomicznej powodują potrzebę głębokiego namysłu pedagogicznego w obszarze metodyki pracy z wychowankiem oraz przede wszystkim próby ujęcia aksjologicznego powstania nowej jakości mentalnej, która mimo że tkwi głęboko w lokalności, to ukierunkowana jest jednak na globalność. Perspektywa badań rodzi pytania o jakość owej egzystencji, celowość wychowania oraz bezpośredni wpływ kultury na socjalizację jednostki. Czy będzie się ona kierować tylko i wyłącznie w kierunku globalności? Czy sama unifikacja wystarczy, aby nadać jej sens? Czy może będzie wędrować po obrzeżach lokalności, wracając do dwudziestowiecznego obrazu zamknięcia w przesądach i ideologiach, archiwizując i powielając tym samym doświadczenie XX w.?


Słowa kluczowe


mentalność trywialna; globalizm; kultura; cywilizacja technologicznego konsumpcjonizmu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard, J. (1997). Precesja symulakrów. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 175–189). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński.

Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.

Bauman, Z., (2004). Wiek kłamstwa, wywiad z Jackiem Żakowskim. Polityka, (50), 3–9.

Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Znak.

Böhme, G. (1998). Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne. Warszawa: PAN.

Böhme, H. (2001). O niewyobrażalności teraźniejszości i o przyszłym miejscu człowieka. W: E. Schutz (red.), Kultura techniki (s. 476–494). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Bubner, R. (2005). Doświadczenie estetyczne. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Featherstone, M. (1997). Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 299–332). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Gaik, B. (2011). Pedagogika postmodernistyczna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 376–381). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gaik, B. (2016). Prawda, nauka, człowiek. Ponowoczesna perspektywa pedagogiczna. Siedlce: Wydawnictwo UPH.

Jameson, F. (1996). Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 190–213). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Lasch, Ch. (1997). Bunt elit. Kraków: Platan.

Melosik, Z. (2007). Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: PWN.

Todorov, T. (2001). Ni banalisation ni sacralisation: du bon et du mauvais usage de la memoire. Le Monde diplomatique, (4), 10–11.

Virilio, P. (2006). Bomba informacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Žižek, S. (2008). W obronie wielkich spraw. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.33-42
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:10
Data złożenia artykułu: 2018-12-13 14:16:56

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Bartłomiej Gaik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.