Participatory Budgeting – the Case of the Slovak Republic

Michal Garaj, Jakub Bardovič

Streszczenie w języku polskim


This paper deals with the issue of participatory budgeting as one of the newer tools of political participation. Its aim is to characterise the current situation in the Slovak Republic at two levels of territorial self-administration (self-governing regions and municipalities). To reach defined aims, it monitors the existence of legislative settings at the national level, the existence of individual settings at the observed levels and subsequently the practical application of the participatory budgeting itself. Procedures associated with the study of documents are used in article; the obtained data are summarized, described and compared mutually. In addition to laws and regulations issued by self-government units, the source of data is also the regional and local self-government units’ official websites. In the absence of one universal definition of the participatory budgeting rules at the national level, the findings have shown that there are relatively extensive conditions for implementing participatory budgeting with its specific settings defined by self-administrations. In Slovakia, participatory budgeting is only gradually introduced into the internal rules, which reflects a relatively small number of municipalities or self-governing regions, which ultimately use it effectively.


Słowa kluczowe


participatory budgeting, political participation, Slovakia, self-governing regions, municipalities

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bardovič, J. 2015. Konceptualizácia pojmu "politická participácia", [in:] Zborník príspevkov z 2. ročníka Jarnej školy doktorandov UPJŠ, UJPŠ, Košice.

Definitívne výsledky hlasovania. 2018, http://volby.statistics.sk/oso/oso2018/sk/data02.html (access: 17.10.2019).

Dias, N. 2014. 25 years of Participatory Budgets in the world: a new social and political movement? [in:] 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide. https://www.buergerhaushalt.org/sites/default/files/downloads/Studie_Hope_for_democracy_-_25_years_of_participatory_budgeting_worldwide.pdf (access: 1.12.2020).

Džinić, J., Murray Svidroňová, M., Markowska-Bzducha, E. 2016. Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland and Slovakia, “NISPAcee Journal of Public Administration and Policy”, vol. 9(1).

Gašpariková, J. 2015. Participative Budgeting – Various Approaches in Slovakia, “Review of Applied Socio- Economic Research”, vol. 10(2).

Horváth, P., Cibík, L. Švikruha, M. 2018. Finančná závislosť územnej samosprávy na Slovensku, “Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D”, vol. XXV(42).

Horváth, P., Machyniak, J. 2018. The Practical Dimension of Civic Participation in Slovakia after 1989, [in:] Civic Participation in the Visegrad Group Countries after 1989, M. Marczewska-Rytko, K. Aksiuto, D. Maj, M. Pomarański (eds.), Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin.

Klimovský, D. 2017. Case study 1: Participatory Budgeting in Slovakia: Experience from Bratislava and Ružomberok, http://www.nispa.org/files/publications/training/Participatory_budgetingENG.pdf (access: 15.01.2020).

Machyniak, J. 2018. Politické aspekty inštitucionalizácie regionálnej samosprávy, [in:] Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky, G. Kopúnek (ed.), Iris, Bratislava.

Minárik, P. 2020. Participatory Budgeting and Traditional Participation in Czech Municipalities, "Slovak Journal of Political Sciences”, vol. 20(1), http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/108/81 (access: 1.12.2020).

Norris, P. 2002. Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism, Cambridge University Press, Cambridge.

Pravidlá participatívneho rozpočtu mestskej časti Košice-Západ, 2019, https://www.kosicezapad.sk/resources/File/mz-06-bod-11.pdf (access: 17.10.2019).

Pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu. 2018, http://pr.trnava.sk/wp-content/uploads/2018/05/PRAVIDLA-PR-pre-Trnavu.pdf (access: 17.10.2019).

Santos, B.D.S. (1998). Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive Democracy, “Politics & Society”, vol. 26(4).

Sekerák, M. 2017. Koncepty občianskej participácie a participatívnej demokracie nazerané teoretickou optikou, “Sociológia”, vol. 49(2).

Shaw, A. 2007. Overview, [in:] Participatory Budgeting. The World Bank, Washington D.C., https://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/ParticipatoryBudgeting.pdf (access: 17.10.2019).

Švikruha, M. 2018. Vývoj a podoba územnej samosprávy v krajinách Vyšehradskej skupiny, [in:] Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny, M. Švikruha (ed.), Iris, Bratislava.

Trenčianska župa v rámci Participatívneho-komunitného rozpočtu podporí nad rámec ďalších 18 projektov. 2018, https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/trencianska-zupa-v-ramci-participativneho-komunitneho-rozpoctu-podpori-nad-ramec-dalsich-18-projektov.html?page_id=534974 (access: 13.10.2019).

V hlasovaní Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2019 bodovalo trinásť projektov občanov. 2019, http://pr.trnava.sk/v-hlasovani-participativneho-rozpoctu-pre-trnavu-2019-bodovalo-trinast-projektov-obcanov/ (access: 17.10.2019).

Van Deth, J.W. 2001. Studying Political Participation: Towards a Theory of Everything? (Paper prepared for delivery at the Joint Sessions of Workshops of the European Consortium for Political Research), Grenoble, 6-11 April 2001.

Zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov).

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2020.27.2.59-73
Data publikacji: 2021-01-26 15:37:20
Data złożenia artykułu: 2020-04-15 00:19:38


Statystyki

Widoczność abstraktów - 313
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 119

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Jakub Bardović, Michal Garaj

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.