“Opoka w  Kraju” (The Bedrock in a  Country). The magazine’s monograph

Anna Szwed

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


nationalism; periodical; national thought; Latin civilization; Catholicism

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Books

Giertych, J. 1996. Polski obóz narodowy, Nostom, Wrocław.

Giertych, M. 1995. Nie przemogą! Antykościół, Antypolonizm, Masoneria, Nostom, Wrocław.

Giertych, M. 2005. Z nadzieją w przyszłość, Ars Politica, Warszawa.

Koneczny, F. 2001. Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Wyd. Antyk, Warszawa–Komorów.

Maj, Cz., Maj, E. 2007. Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001, UMCS, Lublin.

O’Driscoll, B. 2007. Zmów zdrowaśkę. Historia Marii i Jędrzeja Giertychów, Polskie Wydawnictwo

Encyklopedyczne, Radom.

Tomasiewicz, J. 2003. Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Adam Marszałek, Toruń.

Wojciechowski, K. 2005. Maciej Giertych – zarys biograficzny, Ars Politica, Warszawa.

Works in an anthology, a collection by several authors,

with one or more editors and/or compilers

Maj, E. 2001. Narodowa Demokracja, [in:] Więcej niż niepodległość. Polska myśl polityczna 1918–1939, J. Jachymek, W. Paruch, Wyd. UMCS, Lublin.

Maj, E. 2010. Wielonurtowość myśli nacjonalistycznej w Polsce, [in:] Idee w procesie kształtowania

współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa (ed.),Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

Piskorski, M. 2006. Liga Polskich Rodzin – partia nurtu narodowego, [in:] Partie i ugrupowania parlamentarne III RP, K. Kowalczyk, J. Sielski (ed.), Duet, Toruń.

Szwed, A. 2011. Postrzeganie Rosji w prasie narodowej na przykładzie “Opoki w Kraju”, [in:] Obraz Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia, E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna (ed.), Wyd. UMCS, Lublin.

Press articles

Giertych, J. 1972. Bóg i Ojczyzna, “Opoka”, no 5.

Giertych, J., Czapliński S. 1975. Nacjonalizm chrześcijański, “Opoka”, no 11.

Giertych, J. 1974. Konkluzje, “Opoka”, no 10.

Giertych, J. 1988. List do moich czytelników, “Opoka”, no 21.

Giertych, J. 1974. Misja dziejowa Polski, “Opoka”, no 10.

Giertych, J. 1978. O miłości ojczyzny, “Opoka”, no 15.

Giertych, J. 1972. Trochę polemiki z Andrzejem Micewskim, “Opoka”, no 6.

Giertych, M. 2010. Amalgamat Unii Europejskiej, “Opoka w Kraju”, no 74.

Giertych, M. 2007. Antyniemiecka agitacja, “Opoka w Kraju”, no 60.

Giertych, M. 2009. Bilderberg o Libertasie, “Opoka w Kraju”, no 70.

Giertych, M. 2011. Cywilizacja turańska w Polsce, “Opoka w Kraju”, no 76.

Giertych, M. 2006. Ekipa PiS-u, “Opoka w Kraju”, no 57.

Giertych, M. 2008. Moralność na co dzień, “Opoka w Kraju”, no 68.

Giertych, M. 1996. Naród, “Opoka w Kraju”, no 20.

Giertych, M. 2007. Nie wolno rozpaczać, “Opoka w Kraju”, no 65.

Giertych, M. 1998. Potrzeba wychowania patriotycznego, “Opoka w Kraju” 1998, no 25.

Giertych, M. 2006. Przemilczane wiadomości, “Opoka w Kraju”, no 57.

Giertych, M. 2010. Sesja na temat ewolucji, “Opoka w Kraju”, no 71.

Giertych, M. 2012. Setny numer, “Opoka w Kraju”, no 79.

Giertych, M. 2007. Spór o ewolucję, “Opoka w Kraju”, no 61.

Giertych, M. 2009. Sprawozdanie z pracy w Parlamencie Europejskim, “Opoka w Kraju”, no 71.

Giertych, M. 2007. Zadania, “Opoka w Kraju”, no 65.

Kołtun, P. 2007. Wywiad cz. II z Tadeuszem Radwanem, “Myśl.pl”, no 4.

Kronika. 1994. “Ojczyzna” 1994, no 59.

Treszkowa, J. 1996. Ofensywa Progresywistyczna wśród polskiej emigracji, “Opoka”, no 1.

Internet sources

Co jest w teczce Macieja Giertycha?, http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,62266,2504871.html, (access 30.11.2009)

Czuchnowski, W., Jak Giertych wspierał stan wojenny i ZSRR, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,2506115.html, (access 20.12.2012)

Giertych, M. Mój tata, www.endecja.pl/biblioteka/pobierz/62, (access 29.11.2009)

Maciej Giertych złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, 2005. http://parlamentarzysta.info/newsy.php?id=14&start=0, (access 20.12.2009)

Stańczyk, T. 2008. Usidlanie emigrantów, http://www.rp.pl/artykul/87282.html, (access 1.12.2009)

The results of the elections to the Sejm 2005, http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm, (access 16.10.2011)

The results of the elections to the Sejm 2007, http://www.wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/M/index.htm, (access 16.10.2011)

Urbanek, M. 2001. W trójkę jedyni, http://archiwum.polityka.pl/art/w-trojke-jedyni,371083.html, (access 17.10.2011)

Other sources

Giertych, M. 2007. Wojna cywilizacji, wyd. LPR.

Interview with Maciej Giertych, 12.09.2009, Kórnik.

Program Stronnictwa Narodowego (Programme of the National Party), 1990, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2013.20.1.251
Data publikacji: 2013-03-05 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-18 06:30:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Anna Szwed

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.