Determinants of Poland’s Endeavors for the Accession to the North Atlantic Treaty Organization

Artur Błażejczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Bibliografia


North Atlantic Treaty done at Washington on April 4, 1949. Retrieved from http://www.nato.int/cps/ en/natolive/official_texts_17120.htm.

Koncepcja Strategiczna NATO done at Rome on November 7–8, 1991. Retrieved f rom http://www. nato.int/cps/en/natolive/official_te xts_23847.htm.

Polityka bezpieczeństwa i strategia obronna Rzeczypospolitej Polskiej done at Warsaw on November 2, 1992. Retrieved from http://www.koz iej.pl/files/Strategia_RP_z_92_r.doc.

Polityka zagraniczna RP. Opracowanie. Retrieved from http://www.adrenaline.rembertow.net/Polityka_ Zagraniczna_RP_opracowanie.doc.

Założenia Polskiej Polityki Bezpieczeństwa done at Warsaw on November 2, 1992. Retrieved from http://www.koziej.pl/files/Strat egia_RP_z_92_r.doc.

Koziej, S. 1996. Polska doktryna obronna i jej modyfikacja w obliczu integracji z NATO, MONDBM, Warszawa.

Stefanowicz, J. 1996. Ład międzynarodowy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa. Vukadinović, R. 1980. Międzynarodowe stosunki polityczne, PWN, Warszawa.

Balcerowicz, B. 1997. Od Układu Warszawskiego do NATO, [in:] Pod wspólnymi sztandarami. Droga Polski do NATO, A. Ajnenkiel (ed.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Jarosz, M. & the team 2004. Sojusz, [in:] Wielka Encyklopedia Świata, I. Kamińska-Szmaj (ed.), Oxford Educational, Oxford.

Jemioło, T. 1997. Słowo wstępne, [in:] Pod wspólnymi sztandarami. Droga Polski do NATO, A. Ajnenkiel (ed.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Waltz, K. 1993. The Emerging Structure of International Politics, “International Security” no 2, p. 75.

Bartoszewski, W. Europejska polityka bezpieczeństwa. Polski punkt widzenia. Retrieved from http://www.cie.gov.pl/futurum.nsf/0/D7DE DE952177A774C1256CAB002B7F34 (reading date: 01.06.2009 r.)

Dziubdziela, A. Koncepcje strategiczne NATO. Retrieved from http://www.psz.pl/tekst-20937/Anna- Dziubdziela-Koncepcje-strategiczne-NATO (reading date: 01.06.2009 r.)

Leszkowicz, T. 18. decydująca bitwa w dziejach świata. A co z pozostałymi siedemnastoma? Retrieved from http://www.histmag.or g/?id=3285 (reading date: 01.06.2009 r.)

Piotrowski, P. Desant na Danię. Retrieved from http://www.wprost.pl/ar/13287/Desant-na-Danie (reading date: 01.06.2009 r.)

Podsiadło, R. Sytuacja w Krakowie przed wyzwoleniem. Retrieved from http://www.dobroni.pl/ rekonstrukcje,sytuacja-w-krakowie-przed-wyzwoleniem,3308 (reading date: 01.06.2009 r.)

Szumski, H. & Wągrowska, M. Pokój na wszystkich azymutach. Retrieved from http://www.new-arch. rp.pl/artykul/151788_Pokoj_na _wszystkich_azymutach (reading date: 01.06.2009 r.)
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2014.21.1.%25p
Data publikacji: 2015-05-15 15:19:44
Data złożenia artykułu: 2015-05-15 12:43:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 216

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.