Pierwsza dama w internetowych memach obrazkowych na wybranych przykładach

Katarzyna Brzoza

Streszczenie w języku polskim


Badanie dyskursu pojawiającego się w memach jest istotne, ponieważ pokazuje, jakie tematy szczególnie absorbują opinię publiczną. Podstawą dla prowadzonych rozważań będą wyniki analizy ilościowej oraz jakościowej, która została przeprowadzona na ponad 200 memach opublikowanych na portalu Demotywatory.pl. Badania empiryczne oparto na analizie zawartości typu frekwencyjno-tematycznego, a wykorzystanym narzędziem badawczym był program SPSS. Punktem odniesienia teoretycznego uczyniono model zintegrowanego wyjaśniania przyczyn nierówności płci w polityce, który pozwala spojrzeć na materiał badawczy z perspektywy uwzględniającej elementy polityki równościowej. Zrealizowane na potrzeby niniejszego artykułu analizy umożliwiły weryfikację hipotezy badawczej: Przyczyny kulturowe nierówności płci w polityce, w tym zwłaszcza stereotypizacja, to główny element widoczny w obrazie polskiej pierwszej damy, wykreowanym w memach poddanych analizie. Artykuł podzielono na trzy części. We wprowadzeniu znalazły się podstawowe ustalenia teoretyczne dotyczące aktywności politycznej kobiet oraz memów internetowych. Ponadto szczegółowo przedstawiono metodologię przeprowadzonych badań (metoda badawcza, hipoteza oraz pytania badawcze). Zasadnicza część to prezentacja wyników badań ilościowych i jakościowych wybranych memów internetowych. Celem prowadzonych badań było sprawdzenie tego, jaki obraz pierwszej damy wykreowano w badanych memach. Pokazano różnice i podobieństwa w obrazowaniu pierwszej damy Polski i innych krajów świata. Poszukiwano odpowiedzi na wiele pytań: na co najbardziej zwracają uwagę twórcy memów, jeśli chodzi o obraz żony prezydenta, czy w badanych memach można dostrzec obecność stereotypów płciowych, w jakich okresach zainteresowanie pierwszą damą jest największe i czy na przestrzeni lat coś się w tym zakresie zmieniło? Trzeci fragment to zakończenie, w którym podsumowano rezultaty badań oraz potwierdzono hipotezę badawczą. Obraz pierwszej damy uwidoczniony w analizowanych memach to przykład stereotypowego przedstawiania obrazu kobiety obecnej w sferze polityki, co wpisuje się w przyczyny kulturowe niedoreprezentowania kobiet w polityce, które wskazano w zintegrowanym modelu wyjaśniania przyczyn nierówności płci w polityce.


Słowa kluczowe


pierwsza dama, memy, nierówność płci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brannon, L. 2002. Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk.

Demotywatory.pl, https://demotywatory.pl/ (dostęp: 4.09.2018).

Dominiak, I. 2015. Czy Polacy płacą za garsonki Pierwszej Damy?, 5.08, http://www.newsweek.pl/polska/agata-duda-co-moze-pierwsza-dama-wydatki-pensja-przywileje,artykuly,368077,1.html (dostęp: 15.09.2018).

Juza, M. 2013. Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnienie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze”, nr 4, s. 49–60.

Kalisz, P. 2018. Pierwsze Damy będą dostawać państwową pensję? Z takim postulatem wyszła Anna Komorowska, 3.04, https://natemat.pl/234581,pensja-dla-pierwszej-damy-prezydenci-musza-oplacac-zonom-zus (dostęp: 27.09.2018).

Kluczyńska, U. 2010. Kobiety na „drugiej linii” władzy? Wizerunki kobiet (bez)pośrednio angażujących się w politykę?, [w:] Kobiety w polityce, red. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 58–81.

Kowalska, D. 2010. Nie chcemy w Pałacu Prezydenckim matki Polki, http://www.polskatimes.pl/artykul/218020,nie-chcemy-w-palacu-prezydenckim-matki-polki,id,t.html (dostęp: 27.09.2018).

Krężlewicz-Dzieciątek, M. 2015. Ile zarabia pierwsza dama? Nic. Nie otrzymuje wynagrodzenia, nie jest objęta składką emerytalną, 25.05, http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,17982515,Ile_zarabia_pierwsza_dama__Nic__Nie_otrzymuje_wynagrodzenia_.html (dostęp: 27.09.2018).

Michalczyk, S. 2008. Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.

Nowak, J., 2013. Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językowej krytyki społecznej, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 227–238.

Piskorz, K. 2013. Internetowe memy – hieroglify XXI wieku, [w:] Współczesne media. Język mediów, red. I. Hoffman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 227–237.

Prezydent z pensją i przywilejami a pierwsza dama „służy” za darmo, 26.05.2015, https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/prezydent-z-pensja-i-przywilejami-a-pierwsza-dama,545723.html (dostęp: 27.09.2018).

Prystacka, D. 2006. Zawód – żona polityka. Rola kobiet w kreowaniu wizerunku politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, s. 37–46. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2006.1.03.

Secler, B. 2009. Miejsce i rola Pierwszej Damy w polskim życiu społeczno-politycznym, [w:] Kobiety we współczesnej Europie. Rola i miejsce kobiet na rynku pracy, w polityce i społeczeństwie, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 155–172.

Solska J. 2016. Żony władzy, 26.07, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1669882,3,pierwsze-damy-nie-maja-latwo-zyja-w-klatce.read (dostęp: 15.09.2018).

Szewczyk, Ł. 2015. Humor w sieci. Liderem Demotywatory.pl, największe wzrosty notują Bezuzyteczna.pl i Repostuj.pl, 01.02, http://media2.pl/internet/117679-Humor-w-sieci.-Liderem-Demotywatory.pl-najwieksze-wzrosty-notuja-Bezuzyteczna.pl-i-Repostuj.pl.html (dostęp: 5.09.2015).

Wawrowski, Ł. 2009. Zintegrowany model wyjaśniania – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych, [w:] Płeć w życiu politycznym, red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń s. 145–158.

Wiśniewska, P.M. 2014. Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań.

Wojtas, T. 2015. Serwisy z humorem: w dół Demotywatory, Kwejk i Besty – zyskała Bezuzyteczna (TOP 15), 26.01., http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-z-humorem-w-dol-demotywatory-kwejk-i-besty-zyskala-bezuzyteczna-top-15/page:2 (dostęp: 6.09.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2019.26.1.127-140
Data publikacji: 2019-06-30 21:44:09
Data złożenia artykułu: 2018-09-28 11:25:10


Statystyki

Widoczność abstraktów - 794
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 200

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Katarzyna Brzoza

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.