Kontakt

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS
al. Kraśnicka 2a
20-718 Lublin

Osoba do kontaktu

Renata Gozdecka
Email: renata.gozdecka@onet.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl