Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest prezentacja badań naukowych prowadzonych na uniwersytetach i w innych wyższych uczelniach oraz placówkach badawczych. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje głównie zagadnienia związane ze sztukami plastycznymi, muzyką i edukacją artystyczną, nadto m.in. problematykę z dziedziny filmoznawstwa, korespondencji sztuk, estetyki, obecności sztuki w nowych mediach.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Przyjęta przez redakcję procedura recenzowania opiera się na modelu jednostronnie anonimowej recenzji (single blind).

 

Harmonogram publikacji

Termin przyjmowania artykułów do vol.XVI/1 2018 - marzec-kwiecień 2018;
do vol. XVI/2 - wrzesień 2018; do vol. XVII/1 2019 - marzec-kwiecień
2019; do vol XVII/2 - wrzesień 2019; do vol. XVIII/1 2020 - marzec
kwiecień 2020; do vol. XVIII/2 - wrzesień 2020.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

2014

Marcin Lachowski, Aleksandra Patalas, Remigiusz Pośpiech, Irena Rolska, Urszula Szuścik.

 

Indeksowanie w bazach

CEJSH, CEJSH2, Index Copernicus