Dydaktyka uniwersytecka Beaty Dąbrowskiej. Przywołania chwil minionych

Renata Gozdecka

Streszczenie w języku polskim


The article presents the teaching work of Beata Dąbrowska (1960-2016) at Maria Curie-Skłodowska University, Institute of Music. During over 30 years of her work at the University, Beata Dąbrowska – a conductor and teacher – educated several dozen graduates. As part of her teaching duties, she taught courses in choral conducting, reading the scores, vocal band, methodology of conducting vocal band, and in choir and choral literature. The classes in these subjects focused on choral music, which she liked the most. This text presents the methods and the style of her work during classes in choral conducting, reading the scores and choral literature. The description of her teaching, including, inter alia, manual and technical aspects of conducting, repertoire and interpretative issues, has been complemented with the remembrances by her students: graduates of the Institute of Music: Milena Lis and Izabela Urban and students – Kinga Rdzak and Jagoda Pondel. These memories confirm that Professor Dąbrowska – a person of great personal culture – conducted her classes with extreme calm and self-control. She was a demanding teacher but at the same time she created a warm and cordial atmosphere.


Słowa kluczowe


Dydaktyka muzyczna, dyrygentura chóralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, przeł. G. Skoczylas, Poznań 2011, s. 7.

Bury E., Technika czytania partytur, Kraków 1971; H. Piliczowa, Nauka czytania partytur. Materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń, Warszawa 2004.

Dąbrowska B., Specyficzne relacje i zależności między współwykonawcami dzieła wokalno-instrumentalnego [w:] Wieloaspektowe działania muzyczne we współczesnej przestrzeni kulturowej, red. R. Gozdecka, Lublin 2014, s. 55-62.

Lasocki J. K., Z pieśnią, Warszawa 1979; S. Wiechowicz, Ćwiczenia w starych kluczach, cz. II: J. S. Bach, Chorały, Kraków 1978.

Poźniak P., Koniec legendy o polskim madrygale, „Muzyka” 41: 1996, nr 3, s. 59-71.

Szymborska W., Wiersze wybrane, Warszawa 2010, s. 182.

Twardowski J., Można odejść na zawsze, by stale być blisko, Warszawa 2015, s. 125.

Żórawska-Witkowska A., Lotti A., [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 5, Kraków 1997, s. 421.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2016.14.2.25
Data publikacji: 2017-01-12 10:46:28
Data złożenia artykułu: 2016-12-10 22:37:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 450
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Renata Gozdecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.