Nieznane utwory z kolekcji nutowej Franciszka Jasińskiego, organisty kościoła św. Michała Archanioła w Lublinie

Tomasz Jasiński

Streszczenie w języku polskim


Autor przedstawia i krótko omawia trzy dotychczas nieznane utwory muzyczne: pieśń Swaty Tadeusza Markowskiego (1881-1969), pieśń Orzeł i Pogoń autorstwa Juliana Krzewińskiego (1882-1943) oraz miniaturę fortepianową pod tytułem Lublinianka górą! Polka Mazurka – kompozycję nieznanego J. Dreznera (koniec XIX wieku). Kompozycje te zachowały się w zbiorze nutowym pozostałym po Franciszku Jasińskim (1895-1972), organiście kościoła św. Michała Archanioła w Lublinie.

The Unknown Compositions in the Musical Score Collection of Franciszek Jasiński,the Organist of St. Michael the Archangel Church in Lublin

SUMMARY

The author present three previously unknown pieces: the songs Swaty [Matchmaking] by Tadeusz Markowski (1881-1969) and Orzeł i Pogoń [The Eagle and Pahonia (Vytis)] by Julian Krzewiński (1882-1943), as well as a piano miniature Lublinianka górą! [Lublinianka is in the Lead] Polka Mazurka by J. Drezner (the late nineteenth century). The piece for solo voice, accompanied by the piano, written by the now forgotten Tadeusz Markowski (the father of two well-known composers, Andrzej Markowski and Jan Markowski) allows us to broaden the knowledge of that musician’s achievements, who distinguished himself in Lublin’s musical culture. The song Orzeł i Pogoń by Julian Krzewiński, also for voice and piano, is an interesting historical document because it was dedicated to General Lucjan Żeligowski. The miniature by J. Drezner, in turn, is worth noting because it was composed by an unidentifi ed composer and has an intriguing dedication: “Presented to Fair Lublin Maidens [Ofiarowana Nadobnym Lubliniankom]”. The compositions were preserved in the score collection left by Franciszek Jasiński (1895-1972), the organist for many years at St. Michael the Archangel church in Lublin.


Słowa kluczowe


Lublin, XIX-XX wiek, nieznane utwory muzyczne, Franciszek Jasiński, Tadeusz Markowski, Julian Krzewiński, J. Drezner, pieśń, miniatura fortepianowa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biegalska J., Towarzystwo Muzyczne w Lublinie. Inspirator miejskiej kultury muzycznej, Lublin 2011.

Dahlhaus C., Idea muzyki absolutnej i inne studia, przeł. A. Buchner, Kraków 1988.

Fabisz D., Generał Lucjan Żeligowski (1865-1947). Działalność wojskowa i polityczna, Warszawa 2007.

Jasiński J., Czas odległy i bliski. Paczosowie i Jasińscy w XIX i XX wieku. Zamojszczyzna – Lublin, Olsztyn 1998.

Kmiecik K., Jan Markowski. Życie i twórczość pieśniarska, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. T. Jasińskiego, Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Komorowska M., Markowski, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 6, Kraków 2000.

Komorowska M., Za kurtyną lat. Polskie teatry operowe i operetkowe 1918-1939, Kraków 2008.

Litwiński S., Saga rodu Markowskich, „Ruch Muzyczny” 1988, nr 22.

Poniatowska I., Muzyka fortepianowa i pianistyka w wieku XIX. Aspekty artystyczne i społeczne, Warszawa 1991.

Raczkiewicz E., Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875 w zbiorach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, [w serii:] Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875 w bibliotekach polskich, red. A. Spóz, Warszawa 1997.

Targoński M., Zasłużony artysta, „Kamena” 1959 nr 21.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2017.15.1.79
Data publikacji: 2017-12-08 08:51:43
Data złożenia artykułu: 2017-05-21 12:38:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 674
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Tomasz Jasiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.