Mediatization of Social Reality and Media Experience of Seniors

Joanna Kukier

Abstract


The demographic changes taking place in the most developed countries in Europe show a dynamic process of aging societies. Seniors (i.e. according to WHO, people over 65 years of age) are sometimes affected due to the limiting conditions of constantly progressing social changes. One of the most significant transformations is the presence of media in the everyday life of individuals. Development of technology and media communication lead to the spread of the mediatization of social reality. Many media recipients build their idea of the world based on what they learn from the mass media. It then influences their understanding of themselves and their role in the world. The purpose of this article is to analyse mediatization as a social process and to explain how it affects older people's experience of the media.


Keywords


mediatization; mediatization of society; media experience; the elderly; seniors

Full Text:

PDF

References


Dobrołowicz, J. (2014). Mediatyzacja współczesności a procesy socjalizacji i wychowania. Paedagogia Christiana, 2/34, 137–150.

Goban-Klas, T. (2005). Cywilizacja medialna. Warszawa: WSiP.

Goban-Klas, T. (2009). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

GUS. (2020). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2010. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan- statystycznych-z-lat-2015-2019,1,13.html

Hepp, A., & Krotz, F. (2014). Mediatized worlds: Understanding everyday mediatization. In A. Hepp, & F. Krotz (Eds.), Mediatized Worlds: Culture and Society in a Media Age (pp.1–15). London: Palgrave.

Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Society. Nordicom Review, 29(2), 105–134.

Kicior, B. (2018). Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie. Konteksty Społeczne, 6, 1(11), 55–63.

Kołodziej, J.H. (2011). Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Krotz, F. (2007), The meta-process of ‘Mediatization’ as a conceptual frame. Global Media and Communication, 3, 256–226.

Krotz, F. (2008). Mediatization: A Concept with Which to Grasp Media and Societal Change. In K. Lundby, & P. Lang (Eds.), Mediatization. Concept, Changes, Consequences (pp. 21–40). New York: International Academic Publisher.

Kukier, J. (2018). Edukacja medialna seniorów. Dobre praktyki na przykładzie działań Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kogniwistyka i Media w Edukacji, 1, 39–49.

Livingstone, S. (2009). Mediatization: An Emerging Pardigm for Media and Communication Studies. In K. Lundby (Ed.), Mediatization of Communication. Handbooks of Communication Science, 21, (pp. 703–724). Berlin: De Gruyter Mounton.

Marcinkiewicz, K. (2019). Skutki mediatyzacji i celebryzacji w mediach i społeczeństwie. Com.press, 2(4), 40–53.

McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN

Nowak-Teter, E. (2018). Tempolarny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem. Zeszyty Prasoznawcze, 61,3(235), 513–528.

Pisarek, W. (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Sasińska-Klas, T. (2014). Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej. Zeszyty Prasoznawcze, 2(218), 162–175.

Stunża, G. (2012). Edukacja medialna w podstawie programowej. In J. Lipczyc (red.), Cyfrowa Przyszłość: edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia (pp. 1–38). Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.

Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Kraków: Akademia Pedagogiczna.

Tomczyk, Ł. (2010). Seniorzy w świecie nowych mediów. E-mentor, 4(36), 52–60.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ms.2020.4.71-80
Data publikacji: 2021-04-21 14:07:08
Data złożenia artykułu: 2020-12-16 12:15:57


Statistics


Total abstract view - 844
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Joanna Kukier

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.