Vol 21 (2014)

Table of Contents

Articles

Przemysław Dąbrowski
11
Mirosław Karpiuk
33
Małgorzata Łuszczyńska
43
Andrzej Szmyt
55
Ryszard Szynowski
67
Edyta Lis
83
Bartosz Liżewski, Marzena Myślińska
105
Aneta Michalska-Warias
129
Marcin Roliński
145
Kamil Sikora
157
Jacek Sobczak
171
Michał Bors
181
Gabriela Sidor
205
Artur Trubalski
223
Agnieszka Wójcik
239

Review articles

Michaela Knollová, Trestni právo starověkého Egypta a Chetitské řiše. Komparativni studie Vaclav Klemm – Vydavatelstvi a nakladatelstvi, Brno 2012, ss. 136
Marek Kurylowicz
281

Commentaries on judicial decisions

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 maja 2013 r., II AKa 88/13, LEX nr 1353600 in list 2014 No 21 p 251
Magdalena Budyn-Kulik
251
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. I OSK 323/07*
Dorota Lebowa
259

Reports

Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Międzynarodowa Konferencja Naukowa III Zjazd Studentów Administratywistów Lublin, 15–16 marca 2013
Paweł Szczęśniak
289