Vol 23 (2014)

Table of Contents

Articles

Artur Łuszczyński
11
Jerzy Szczotka
23
Katarzyna Kaczmarczyk-Kłask
39
Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Grzegorz Lubeńczuk
65
Antoni Osierda
89
Kamil Sikora
107
Irmina Mazurek
125

Commentaries on judicial decisions

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 12 lutego 2014 r. (I C 616/13)
Mirosław Karpiuk
139
Glosa do wyroku SA w Warszawie z 20 maja 2013 r. (II AKa 129/13)*
Marek Kulik
150

Review articles

Recenzje
Jarosław Kostrubiec, Andrzej Pogłódek, Bogusław Przywora
161

Reports

Sprawozdania z konferencji
Andrzej Chmiel, Grażyna Grabarczyk, Jarosław Kostrubiec, Anna Kalisz, Małgorzata Stefaniuk, Mirosław Karpiuk
171