Vol 20 (2013)

Table of Contents

Articles

Hans-Jörg Albrecht
11
Ireneusz Nowikowski
23
Sławomir Patyra
33
Martin Bożek
47
Mirosław Karpiuk
71
Edyta Lis
83
Tomasz Woś
101
Marta Daniluk
117
Wasyl Franczuk
143
Gabriela Sidor
185
Sebastian Stankiewicz
199

Commentaries on judicial decisions

Nieproporcjonalne ograniczenie prawa wnioskodawców do sądu w sprawach dotyczących dofinansowania projektów ze środków unijnych. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie SK 8/12
Rafał Poździk
215
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2011 r., II AKz 811/11
Marcin Warchoł
224

Review articles

Anna Gronkiewicz Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 348
Karol Dąbrowski, Tomasz Dabrowski
235
Martin Bożek, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Konrad Walczuk Zasady ustroju politycznego państwa Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań 2012, ss. 241
Kamil Sikora
242
Adam Lityński Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs Pierwsze wydanie: C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 396 + XXVI Drugie wydanie C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 402 + XXVI
Andrzej Wrzyszcz
247