Author Details

Wrzyszcz, Andrzej

 • Vol 22 (2014) - Articles
  Hierarchy of the acts introduced by the German occupation authorities in the General Government in the years 1939–1945
  Abstract  PDF (Język Polski)
 • Vol 19 (2013) - Articles
  SS and Police Jurisdiction in General Government (survey)
  Abstract  PDF (Język Polski)
 • Vol 20 (2013) - Review articles
  Adam Lityński Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs Pierwsze wydanie: C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 396 + XXVI Drugie wydanie C.H. Beck, Warszawa 2012, ss. 402 + XXVI
  Details  PDF (Język Polski)