Acta Humana

Czasopismo „Acta Humana” powstało w 2010 r. W 2011 r. otrzymało nagrodę Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa” w kategorii „Publikacja roku”. Jest rocznikiem Koła Naukowego Doktorantów, funkcjonującego przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania doktorantów macierzystego wydziału oraz doktorantów innych placówek akademickich i naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka artykułów jest zróżnicowana – teksty przedstawiają wyniki badań z zakresu nauk humanistycznych, przede wszystkim literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, kulturoznawstwa. 

 

Punkty MNiSW 2016: 6

ISSN: 2082-4459
e-ISSN: 2449-8491
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 45%

Aktualności

 

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do IX numeru

 

Temat przewodni brzmi:

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ


Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

 • diachronia a synchronia w humanistyce;
 • rozdroża i możliwe ścieżki humanistyki;
 • dialog współczesności z tradycją;
 • humanistyczne futurologie;
 • sposoby prezentowania przeszłości i teraźniejszości w rozmaitych dziedzinach sztuki;
 • historia i jej wpływ na teraźniejszość;
 • zmiany zachodzące w języku w perspektywie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
 • wzorce gatunkowe – dawniej a dziś;
 • wartości wobec zmiany;
 • ciągłość przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
 • nowe rozwiązania dawnych problemów badawczych;
 • starzenie się czy/i aktualność informacji w naukach humanistycznych;
 • wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne – ujęcia dawne i współczesne;
 • teksty dawne wobec nowych metodologii;
 • przemiany metodologii badań historycznych, lingwistycznych, literaturoznawczych, kulturoznawczych i medioznawczych;
 • nowe rodzaje źródeł jako wyzwanie dla badaczy.

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 15 października 2018 r.
Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi. Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl.

 

Kontakt mailowy:
redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl

 
Opublikowane: 2018-06-10
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 8 (2017)

Spis treści

Spis treści
 
PDF
5
Table of Contents
 
9
Od redakcji
 
PDF
13
From the Editorial Board
 
17

Artykuły

Anna Krzyżanowska
PDF
23
Ewa Małgorzata Bulisz
PDF
39
Sara Akram
PDF
61
Patrycja Herbut
PDF
73
Magdalena Anna Chołojczyk
PDF
89
Damian Adrian Zubik
PDF
103
Angelika Elżbieta Moskal
PDF
119
Martyna Ujma
PDF
137
Małgorzata Kulikowska
PDF
153
Karolina Szymczak
PDF
167
Jerzy Skwarzyński
183
Elżbieta Anna Perkowska-Gawlik
195
Agata Łukasiewicz
207
Agnieszka Kiejziewicz
PDF
219
Ireneusz Tomasz Jasiuk
PDF
231

Recenzje

Regionalizm w refleksji o literaturze – historia idei i źródeł
Magdalena Chołojczyk
PDF
249
Transgraniczność a regionalizm. Propozycja dyskursu
Damian Zubik
PDF
257
Wokół Szkiców o dojrzałości, kulturze i szkole. Refleksje, badania, inspiracje
Edyta Wójcicka
PDF
265

Wydarzenia naukowe i kulturalne

Sprawozdanie z Międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z okazji 25-lecia Filologii Ukraińskiej na UMCS
Ganna Kucherevych, Anna Mikiciuk
PDF
273
Nowe spojrzenie na kulturę? Sprawozdanie z VII konferencji popularno-naukowej Gawędy o kulturach
Magdalena Wołoszyn
PDF
277