Acta Humana

Czasopismo „Acta Humana” powstało w 2010 r. W 2011 r. otrzymało nagrodę Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa” w kategorii „Publikacja roku”. Jest rocznikiem Koła Naukowego Doktorantów, funkcjonującego przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania doktorantów macierzystego wydziału oraz doktorantów innych placówek akademickich i naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka artykułów jest zróżnicowana – teksty przedstawiają wyniki badań z zakresu nauk humanistycznych, przede wszystkim literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, kulturoznawstwa. 

 

Punkty MNiSW 2016: 6

ISSN: 2082-4459
e-ISSN: 2449-8491
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 35%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 8 (2017)

Spis treści

Spis treści
 
PDF
5
Table of Contents
 
9
Od redakcji
 
PDF
13
From the Editorial Board
 
17

Artykuły

Anna Krzyżanowska
PDF
23
Ewa Bulisz
PDF
39
Sara Akram
PDF
61
Patrycja Herbut
PDF
73
Magdalena Chołojczyk
PDF
89
Damian Zubik
PDF
103
Angelika Moskal
PDF
119
Martyna Ujma
PDF
137
Małgorzata Kulikowska
PDF
153
Karolina Szymczak
PDF
167
Elżbieta Perkowska-Gawlik
195
Agata Łukasiewicz
207
Agnieszka Kiejziewicz
PDF
219
Ireneusz Jasiuk
PDF
231
Jerzy Skwarzyński
183

Recenzje

Regionalizm w refleksji o literaturze – historia idei i źródeł
Magdalena Chołojczyk
PDF
249
Transgraniczność a regionalizm. Propozycja dyskursu
Damian Zubik
PDF
257
Wokół Szkiców o dojrzałości, kulturze i szkole. Refleksje, badania, inspiracje
Edyta Wójcicka
PDF
265

Wydarzenia naukowe i kulturalne

Sprawozdanie z Międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z okazji 25-lecia Filologii Ukraińskiej na UMCS
Ganna Kucherevych, Anna Mikiciuk
PDF
273
Nowe spojrzenie na kulturę? Sprawozdanie z VII konferencji popularno-naukowej Gawędy o kulturach
Magdalena Wołoszyn
PDF
277