Acta Humana

Czasopismo „Acta Humana” powstało w 2010 r. W 2011 r. otrzymało nagrodę Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa” w kategorii „Publikacja roku”. Jest rocznikiem Koła Naukowego Doktorantów, funkcjonującego przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania doktorantów macierzystego wydziału oraz doktorantów innych placówek akademickich i naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka artykułów jest zróżnicowana – teksty przedstawiają wyniki badań z zakresu nauk humanistycznych, przede wszystkim literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, kulturoznawstwa. 

 

Punkty MNiSW 2016: 6

ISSN: 2082-4459
e-ISSN: 2449-8491
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 45%

Aktualności

 

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do IX numeru

 

Temat przewodni brzmi:

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ


Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

 • diachronia a synchronia w humanistyce;
 • rozdroża i możliwe ścieżki humanistyki;
 • dialog współczesności z tradycją;
 • humanistyczne futurologie;
 • sposoby prezentowania przeszłości i teraźniejszości w rozmaitych dziedzinach sztuki;
 • historia i jej wpływ na teraźniejszość;
 • zmiany zachodzące w języku w perspektywie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
 • wzorce gatunkowe – dawniej a dziś;
 • wartości wobec zmiany;
 • ciągłość przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
 • nowe rozwiązania dawnych problemów badawczych;
 • starzenie się czy/i aktualność informacji w naukach humanistycznych;
 • wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne – ujęcia dawne i współczesne;
 • teksty dawne wobec nowych metodologii;
 • przemiany metodologii badań historycznych, lingwistycznych, literaturoznawczych, kulturoznawczych i medioznawczych;
 • nowe rodzaje źródeł jako wyzwanie dla badaczy.

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 15 października 2018 r.
Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi. Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl.

 

Kontakt mailowy:
redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl

 
Opublikowane: 2018-06-10
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 7 (2016)


Okładka