Acta Humana

Czasopismo „Acta Humana” powstało w 2010 r. W 2011 r. otrzymało nagrodę Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa” w kategorii „Publikacja roku”. Jest rocznikiem Koła Naukowego Doktorantów, funkcjonującego przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania doktorantów macierzystego wydziału oraz doktorantów innych placówek akademickich i naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka artykułów jest zróżnicowana – teksty przedstawiają wyniki badań z zakresu nauk humanistycznych, przede wszystkim literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, kulturoznawstwa. 

 

Punkty MNiSW 2016: 6

ISSN: 2082-4459
e-ISSN: 2449-8491
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 45%

Aktualności

 

Nabór tekstów do nowego numeru

 

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do VIII numeru, którego temat przewodni brzmi:

RÓŻNORODNOŚĆ

Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

 • różnorodność w jedności a jedność w różnorodności,
 • różnorodność a redundancja,
 • eklektyzm w sztuce,
 • (nowe) media a różnorodność,
 • kulturowe i społeczne wymiary różnorodności (zjawiska, procesy),
 • dyferencjacja w metodologiach badań humanistycznych,
 • różnice w ocenie zjawisk artystycznych, historycznych i kulturowych,
 • pluralizacja perspektyw w sferze społecznej i kulturowej,
 • zróżnicowanie wzorców gatunkowych,
 • różnorodność stylistyczna w tekstach,
 • społeczno-historyczne aspekty różnorodności,
 • krytyka i kontekst odbiorczy dzieła artystycznego – różnorodność postaw i opinii.

 

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 15 października 2017 r.
Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

 

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi. Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl.

Kontakt mailowy:
redakcja.actahumana@poczta.onet.pl
redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl

 
Opublikowane: 2017-07-03
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 7 (2016)


Okładka