Pracownicze programy emerytalne wybranych państw europejskich – analiza porównawcza

Joanna Niżnik

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie i ocena znaczenia pracowniczych programów emerytalnych w finansowaniu świadczeń emerytalnych w wybranych państwach europejskich. Scharakteryzowano rozwiązania dotyczące konstrukcji systemów emerytalnych w sektorze publicznym i w sektorze prywatnych pracowniczych programów emerytalnych w Danii, Holandii i Norwegii. Ukazano wpływ rozwiązań na wielkość i strukturę wydatków emerytalnych i stóp zastąpienia. Na tym tle omówiono propozycje dotyczące wprowadzenia obowiązkowych pracowniczych planów kapitałowych w Polsce.


Słowa kluczowe


pracownicze programy emerytalne; stopa zastąpienia; wydatki emerytalne; publiczny system emerytalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barslund M., National report for Denmark, Centre for European Policy Studies (CEPS), 2014.

Chen D.H.J., Beetsma R.M.W.J., Mandatory Participation in Occupational Pension Schemes in the Netherlands and Other Countries, Cesifo Working Paper No. 4593, 2014.

Guardiancich I., Denmark Current Pension System: First Assessment of Reform Outcomes and Output, Country Report, European Social Observatory, 2010.

KNF, Pracownicze programy emerytalne w 2015 r., 2016, www.beinsured.pl/knfuiik/knf-pracownicze-programy-emerytalne-w-2015-roku,364.html [dostęp: 10.12.2017].

Ministerstwo Rozwoju, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju – Program Budowy Kapitału, 2016.

OECD Pensions at a Glance, 2005, www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-at-a-glance-2005_pension_glance-2005-en [dostęp: 10.12.2017].

OECD Pensions at a Glance, 2007, www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-at-a-glance-2007_pension_glance-2007-en [dostęp: 10.12.2017].

OECD Pensions at a Glance, 2011, www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2011_pension_glance-2011-en [dostęp: 10.12.2017].

OECD Pensions at a Glance, 2013, www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2013_pension_glance-2013-en [dostęp: 10.12.2017].

OECD Pensions at a Glance, 2015, www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en [dostęp: 10.12.2017].

Smitte J. van der, The right to retirement pension information. The Netherlands, Ministry of Social Affairs and Employment, 2013.

Szczepański M., Brzęczek T., Zarządzanie ryzykiem w pracowniczych programach emerytalnych. Uwarunkowania instytucjonalne, ekonomiczno-fiskalne i demograficzne, PTE, Poznań 2016.

Vidlund N., Kiviniemi M., Mielonen A., Väänänen N., What is the cost of total pension provision and who pays the bill? Cross-national comparison of pension contributions, Finnish Centre for Pensions, Reports, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.243
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:10
Data złożenia artykułu: 2017-05-18 12:09:37

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Joanna Niżnik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.