Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 51, No 6 (2017) Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej – doświadczenia Narodowego Banku Węgier Streszczenie w języku polskim  PDF
Ilona Skibińska-Fabrowska
 
Vol 54, No 1 (2020) Public and Legal Burdens on Cooperative Banks and Limits of the Financial Strength of Taxes Streszczenie w języku polskim
Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz
 
Vol 47, No 4 (2013) Emitowanie obligacji bankowych - moda czy konieczność? Streszczenie w języku polskim
Witold Gradoń
 
Vol 52, No 4 (2018) Niestandardowa polityka pieniężna Narodowego Banku Czech Streszczenie w języku polskim
Ilona Skibińska-Fabrowska
 
Vol 49, No 4 (2015) Problem legalności decyzji antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Knepka
 
Vol 49, No 4 (2015) Banki spółdzielcze jako podmioty ekologicznie odpowiedzialne. Analiza województwa dolnośląskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 49, No 4 (2015) Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Paweł Cichy
 
Vol 51, No 6 (2017) Wybrane aspekty strategii celu inflacyjnego w teorii i praktyce banków centralnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Grażyna Ancyparowicz
 
Vol 54, No 1 (2020) An Evaluation of the Technical Efficiency of the Selected Commercial Banks with the Usage of the CCR-DEA Model under the Conditions of Acquisitions in the Banking Sector Streszczenie w języku polskim
Anna Pyka
 
Vol 51, No 1 (2017) Przesłanki zmian modeli biznesowych banków ze szczególnym uwzględnieniem podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wymogów kapitałowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Pyka, Monika Klimontowicz
 
Vol 53, No 3 (2019) Unconventional monetary policy of the European Central Bank: A brief recapitulation Streszczenie w języku polskim
Ilona Skibińska-Fabrowska
 
Vol 49, No 4 (2015) Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych? Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Bronisław Zieliński
 
Vol 52, No 6 (2018) Model systemu ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskich bankach spółdzielczych Streszczenie w języku polskim
Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz
 
Vol 50, No 4 (2016) Modele predykcji bankructwa a zasady rachunkowości banków Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Dec, Monika Szczerbak
 
Vol 47, No 3 (2013) Ekologizacja współczesnych banków a ich ekonomiczna efektywność Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Zabawa
 
Vol 52, No 1 (2018) Perspektywy funkcjonowania koncepcji bancassurance w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Piotr Gwizdała
 
Vol 49, No 4 (2015) Ograniczanie złożoności banków – analiza wybranych tendencji Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Nosowski
 
Vol 49, No 4 (2015) Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014 Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Kulpaka
 
Vol 54, No 2 (2020) Are Larger Banks More Efficient in the Central Eastern European Countries? Streszczenie w języku polskim
Sylwester Kozak
 
Vol 51, No 4 (2017) Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Wiśniewski
 
Vol 49, No 1 (2015) Przekształcenia polskiego systemu bankowego w latach 1989–2014 Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 47, No 3 (2013) Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Zieliński
 
Vol 47, No 3 (2013) Problemy przestrzegania rekomendacji bancassurance Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Konieczny
 
Vol 47, No 3 (2013) Ryzyko obsługi jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy działalności banków komercyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Galiński
 
Vol 49, No 4 (2015) Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Marek Kopiński, Dariusz Stanisław Porębski
 
Vol 49, No 2 (2015) Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Kopiński
 
Vol 51, No 6 (2017) Ryzyko banków centralnych w warunkach nadzwyczajnej polityki monetarnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Irena Pyka, Aleksandra Nocoń
 
Vol 50, No 4 (2016) Leasing i kredyt w systemie zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów UE Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Starzyński
 
Vol 51, No 6 (2017) Dostępność kredytów bankowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw w Niemczech Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Spoz, Anna Dąbkowska
 
Vol 47, No 3 (2013) Resolution jako nowy obszar zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Janusz
 
Vol 47, No 1 (2013) Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Węcławski
 
1 - 32 z 32 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.