Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 53, No 1 (2019) Marketing resources in the processes of competing in the era of the virtualisation of socio-economic life Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Magdalena Sobocińska
 
Vol 53, No 1 (2019) Millennials’ perspective on multiple distribution channels Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Inga Słowikowska
 
Vol 53, No 4 (2019) A Literature Review of the Partial Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) Model Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jacek Piotr Kułak, Mariusz Trojanowski, Edyta Barmentloo
 
Vol 54, No 1 (2020) Accounting for Obsolescence in Providing Company Capital Preservation Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Igor Yaremko, Liubomyr Pylypenko, Olena Tyvonchuk
 
Vol 53, No 1 (2019) Activities of organizations located in Poland in the field of sustainable development Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dawid Szostek
 
Vol 52, No 1 (2018) Aequalitas valoris w teorii wymiany Carla Mengera Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Appelt
 
Vol 47, No 3 (2013) Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Cichy
 
Vol 48, No 1 (2014) Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Mamcarz
 
Vol 47, No 3 (2013) Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju Streszczenie w języku polskim   PDF
Elżbieta Grzegorczyk, Marzena Krawczyk
 
Vol 50, No 1 (2016) Aktywność gospodarcza a korelacja między podatkami i długiem sektora general government Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Wiesława Ziółkowska
 
Vol 50, No 3 (2016) Aktywność zawodowa i rodzinna kobiet w wieku produkcyjnym niemobilnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Raczkiewicz, Jakub Piasecki, Katarzyna Śledziewska, Iwona Bojar
 
Vol 48, No 3 (2014) Alternatywne waluty wirtualne Streszczenie w języku polskim   PDF
Robert Kurek
 
Vol 51, No 6 (2017) Alternatywni dostawcy usług płatniczych na europejskim rynku płatności detalicznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Janina Harasim, Monika Klimontowicz
 
Vol 53, No 1 (2019) Ambivalent attitudes towards social media Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Andrzej Szymkowiak, Urszula Garczarek-Bąk
 
Vol 53, No 3 (2019) An analysis of foreign students’ expenses while studying at universities: Interstate comparison Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ihor Alieksieiev, Andriana Mazur, Vladyslav Alieksieiev
 
Vol 54, No 3 (2020) An Assessment of the Effectiveness of Actions to Implement the Principles of Circular Economy in the Electromobility Ecosystem Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Urszula Motowidlak
 
Vol 54, No 1 (2020) An Evaluation of the Technical Efficiency of the Selected Commercial Banks with the Usage of the CCR-DEA Model under the Conditions of Acquisitions in the Banking Sector Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Anna Pyka
 
Vol 48, No 1 (2014) Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2012 Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Budzyński
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza dyskryminacyjna ryzyka upadłości Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Mentel
 
Vol 47, No 2 (2013) Analiza efektywności działań innowacyjnych w obszarze marketingowym i organizacyjnym w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego Streszczenie w języku polskim   PDF
Arkadiusz Kijek
 
Vol 47, No 4 (2013) Analiza ekonomiczna ryzyk wewnętrznych i zewnętrznych z perspektywy teorii gospodarki rynkowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Inna Lazaryshyna
 
Vol 52, No 1 (2018) Analiza instrumentów zwrotnych w finansowaniu przedsiębiorstw. Doświadczenia i konsekwencje dla Polski Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Pluskota
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza kosztu kapitału przedsiębiorstw przy emisji obligacji korporacyjnych notowanych na GPW w  Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Zasępa
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Natalia Śmieja, Marek Pauka
 
Vol 51, No 4 (2017) ANALIZA KURSU EUR/PLN Z WYKORZYSTANIEM BINARNO-CZASOWEGO MODELU STANOWEGO Streszczenie w języku polskim
Michał Dominik Stasiak
 
Vol 51, No 6 (2017) Analiza niedoszacowania spółek zasilanych środkami funduszy private equity na GPW w Warszawie w latach 2007–2014 Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Zasępa
 
Vol 48, No 2 (2014) Analiza oddziaływania operacji odwrotnych splitów na notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Asyngier
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w  okresie 2009–2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod) Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Kopiński
 
Vol 47, No 4 (2013) Analiza popytu konsumpcyjnego jako endogennego czynnika rozwoju potencjału innowacyjnego gospodarki Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Oleksandra Gumeniuk
 
Vol 52, No 6 (2018) Analiza porównawcza nadzoru nad projektem badawczym w zakresie osiągnięć studentów biznesu na uniwersytetach nigeryjskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Olufemi Amos Akinbola, Jonathan Ehimen Ekpudu, Ojeaga I Paul, Akinbola Sariat Omolola
 
Vol 52, No 3 (2018) Analiza porównawcza unii kredytowych w państwach bałtyckich Streszczenie w języku polskim   PDF
Eugeniusz Gostomski, Błażej Lepczyński
 
Vol 51, No 5 (2017) Analiza poziomu rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie niepublicznej uczelni wyższej w roku akademickim 2015/2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Gawryś, Paweł Trippner
 
Vol 48, No 4 (2014) Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Świerk, Sebastian Bajon
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza rentowności wybranych banków komercyjnych w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Kopiński
 
Vol 52, No 2 (2018) Analiza serwisów internetowych dostarczających gry komputerowe w ocenie użytkowników Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Chmielarz, Oskar Szumski
 
Vol 51, No 5 (2017) Analiza sytuacji przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2007–2015 Streszczenie w języku polskim   PDF
Angelika Amanda Banach-Kobyra
 
Vol 50, No 2 (2016) Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data jako technologii konwergentnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Wielki
 
Vol 50, No 4 (2016) Analiza wariancji – narzędzie do badań opodatkowania konsumpcji Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusława Maria Dobrowolska
 
Vol 48, No 3 (2014) Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Dziawgo
 
Vol 51, No 5 (2017) Analiza wrażliwości zapotrzebowania na aktywa rezerwowe w Polsce w latach 2004–2015 Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Redo
 
Vol 55, No 1 (2021) Analiza wskaźnika F-Score dla spółek giełdowych z branż IT i gier wideo Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartłomiej Pilch
 
Vol 48, No 1 (2014) Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i operacyjnych w kontekście polskich firm Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Tworzydło, Norbert Życzyński
 
Vol 52, No 3 (2018) Analiza zależności między wynikami sportowymi a stopami zwrotu przedsiębiorstw zaangażowanych w sponsoring sportowy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sebastian Majewski, Anna Rapacewicz
 
Vol 47, No 3 (2013) Analiza zależności wynagrodzeń kadr zarządzających oraz wskaźników Z-score i TSR w wybranych bankach działających w Polsce i Stanach Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Folwarski, Krzysztof Kil
 
Vol 51, No 2 (2017) Antecedencje postrzeganego przez konsumenta kapitału marek własnych – model koncepcyjny Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Przemysław Konrad Łukasik, Bruno Schivinski
 
Vol 52, No 4 (2018) Anti-tax avoidance measures (clauses) on the basis on the EU countries’ solutions Streszczenie w języku polskim
Jolanta Szołno-Koguc, Natalia Ołówko
 
Vol 50, No 1 (2016) Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Alińska
 
Vol 54, No 2 (2020) Are Larger Banks More Efficient in the Central Eastern European Countries? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Sylwester Kozak
 
Vol 51, No 5 (2017) Argumenty przeciw „pieniądzom z helikoptera” Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Jacek Karwowski
 
Vol 52, No 5 (2018) Artificial intelligence and its socially responsible use in the modern economy Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bartłomiej Zinczuk
 
1 - 50 z 903 elementów > >>