Wybrane determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przetwórstwie przemysłowym w Polsce

Jerzy Różański, Błażej Socha

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest określenie związków występujących między rentownością przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce a napływem kapitału zagranicznego w poszczególnych latach i całkowitym zaangażowaniu kapitałowym inwestorów zagranicznych na przykładzie wybranego sektora przetwórstwa przemysłowego. Analiza objęła lata 2010–2015, a badane zależności weryfikowano z wykorzystaniem analizy przekrojowo-czasowej oraz równań regresji liniowej. Wyniki sugerują, że aktualny stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest czynnikiem warunkującym napływ nowych inwestycji. Nie wykazano natomiast zależności pomiędzy dochodowością a napływem nowych inwestycji. Przedstawione badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia mechanizmów sterujących napływem inwestycji zagranicznych do Polski.


Słowa kluczowe


napływ kapitału; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; rentowność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Edwards S., Capital flows, foreign direct investment, and debt-equity swaps in developing countries, NBER Working Paper 3497, 1990.

Gastanaga V., Nugent J.B., Pashamova B., Host country reforms and FDI inflows: How much difference do they make?, “World Development” 1998, Vol. 26(7), DOI: https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00049-7.

Hausmann R., Fernandez-Arias E., The new wave of capital inflows: Sea change or just another title?, Inter-American Development Bank, Working Paper 417, 2000.

Jasiniak M., Wybrane wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – analiza porównawcza, „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 2013, nr 1.

Jasiniak M., Wyniki finansowe zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce – w ujęciu sekcji PKD 2007, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, nr 2.

Lipsey R.E., The location and characteristics of US affiliates in Asia, NBER Working Paper 6876, 1999.

Loree D.W., Guisinger S., Policy and non-policy determinants of US equity foreign direct investment, “Journal Of Business Studies” 1995, Vol. 26(2).

NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, 2017, www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html [dostęp: 18.06.2017].

Sun W., Yang X., Xiao G., Investment Rate and FDI – a Comparative Analysis of Return to Capital among China, US and Japan, The Brookings Institutuion, 2009, www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/05/Ex3Paper2Xiao-Sun-Yangen.pdf [dostęp: 18.06.2017].

Szałucka M., Szóstek A., Wyniki finansowe przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w latach 2000–2011 na tle ogółu przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe UE Katowice” 2013, nr 155.

Szewc-Rogalska A., Leszczyńska M., Kapitał zagraniczny jako czynnik rozwoju i modernizacji gospodarki, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Wheeler D., Mody A., International investment location decision: The case of US firms, “Journal of International Economics” 1992, Vol. 33, DOI: https://doi.org/10.1016/0022-1996(92)90050-T.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.357
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:19
Data złożenia artykułu: 2017-08-23 22:48:26

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jerzy Różański, Błażej Socha

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.