Skłonność do płacenia za produkty społecznie odpowiedzialne i postrzeganie ich wartości – wpływ postaw i znaczenia sprawy społecznej

Wojciech Kozłowski, Ewelina Sobotko, Anna Rutkowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych, przeprowadzonych w drodze eksperymentu, badań dotyczących marketingu społecznie zaangażowanego. Ich szczegółowym celem było określenie związku między skłonnością do płacenia wyższej ceny (WTP) za produkty społecznie odpowiedzialne i ich postrzeganiem w kategorii ekonomicznej wartości (PEVP) a postawami względem marketingu ważnej sprawy (CrM) oraz znaczeniem sprawy społecznej. Empiryczna weryfikacja hipotez potwierdza, że zmienne te różnicują efekty społecznych działań marketingowych. Zgodnie z założeniem wyższa WTP oraz PEVP ujawniają się w przypadku osób bardziej przychylnie nastawionych do CrM i osób, dla których sprawa społeczna eksponowana w reklamie ma raczej większe niż mniejsze znaczenie.


Słowa kluczowe


cause-related marketing; WTP; wartość ekonomiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andorfer V.A., Liebe U., Research on fair trade consumption. A review, “Journal of Business Ethics” 2012, Vol. 106(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s10551-011-1008-5.

Goldsmith E.R., Yimin Z., The influences of brand-consumer and cause-congruence on consumer responses to cause related marketing, “Journal of Applied Marketing Theory” 2014, Vol. 5(2).

Grau S.L., Folse J.A.G., Cause-Related Marketing (CRM): The Influence of Donation Proximity and Message-Framing Cues on the Less-Involved Consumer, “Journal of Advertising” 2007, Vol. 36(4), DOI: https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367360402.

Homburg C., Koschate N., Hoyer W.D., Do satisfied customers really pay more? A study of the relationship between customer satisfaction and willingness to pay, “Journal of Marketing” 2005, Vol. 69(2), DOI: https://doi.org/10.1509/jmkg.69.2.84.60760.

Kozłowski W., Formy konkurencji a rynkowe efekty reklamy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.

Kozłowski W., Wpływ znaczenia sprawy społecznej i postaw konsumentów wobec działań społecznie odpowiedzialnych na intencję zakupu w cause-related marketing, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzanie” 2017, nr 11.

Kozłowski W., Rutkowska A., Sobotko E., Skłonność do płacenia za produkty społecznie odpowiedzialne i postrzeganie ich wartości – wpływ postaw altruistycznych, „Handel Wewnętrzny” 2018, nr 3(374).

Kozłowski W., Sobotko E., Role of altruistic attitudes in cause-related marketing, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.123.

Kropp F., Holden S.J.S., Levack A.M., Cause-related marketing and values in Australia, 1998, http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/45151562 [dostęp: 12.09.2015].

Natarajan T., Balasubramaniam S.A., Jublee D.I., A Journey of Cause Related Marketing from 1988 to 2016, “International Journal of Business and Management” 2016, Vol. 11(11), DOI: https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n11p247.

Ogbeide O.A., Consumer willingness to pay a premium for organic wine: Discriminant analysis, “Journal of Agribusiness” 2015, Vol. 1(1).

Petroshius S.M., Monroe K.B., Effect of product-line pricing characteristics on product evaluations, “Journal of Consumer Research” 1987, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1086/209084.

Wang T., Venkatesh R., Chatterjee R., Reservation price as a range: An incentive-compatible measurement approach, “Journal of Marketing Research” 2007, Vol. 44(2), DOI: https://doi.org/10.1509/jmkr.44.2.200.

Webb D.J., Green C.L., Brashear T.G., Development and validation of scales to measure attitudes influencing monetary donations to charitable organizations, “Journal of Academia Marketing Science” 2000, Vol. 20(2), DOI: https://doi.org/10.1177/0092070300282010.

Zasuwa G., Do the ends justify the means? How altruistic values moderate consumer responses to corporate social initiatives, “Journal of Business Research” 2016, Vol. 69(9), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.034.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.73-81
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:26
Data złożenia artykułu: 2018-03-23 10:51:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Kozłowski, Ewelina Sobotko, Anna Rutkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.