Kontakt

Adres

Redakcja „Acta Humana”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a/12
20–031 Lublin
Польша/Poland

Osoba do kontaktu

Acta Humana
Redakcja
Email: redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl