Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Sara Akram, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Anastasiya Podlyuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska

Redaktor tematyczny

 1. Bogusz Malec, Uniwersystet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Pan Kamil Powroźnik, Instytut Matematyki, Wydział MFiI UMCS

Redaktorzy obcojęzyczni

 1. Justyna Mandziuk, Maria Curie - Skłodowska University, English Department

Redaktorzy stylistyczno-językowi

 1. Sara Akram, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej, Polska
 2. Kinga Ludwik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 3. Anastasiya Podlyuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska
 4. Anna Sawa, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Polska, Polska

Komitet redakcyjny

 1. Iwan Czarota, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Białoruś
 2. Roy Goldblatt, University of Eastern Finland, Finlandia
 3. Natalia Nieriezienko, Moskiewski Uniwersytet Państwowy, Rosja
 4. Panayot Karagyozov, Uniwersytet Sofijski, Bułgaria
 5. Małgorzata Karwatowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 6. Jana Raclavská, Ostravská univerzita v Ostravě, Czechy
 7. Mihail Videnov, Uniwersytet Sofijski, Bułgaria