Truskawiec - dzieje kresowego uzdrowiska na tle różnorodności kulturowej i etnicznej Małopolski Wschodniej

Ireneusz Jasiuk

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie zarysu dziejów uzdrowiska Truskawiec, z wykorzystaniem m.in. materiałów naukowych, przedwojennej prasy czy pocztówek pochodzących ze zbiorów własnych. Omówione zostały następujące aspekty: historia miejscowości od dziejów najdawniejszych po czasy współczesne, zarys dwóch wybitnych postaci związanych z Truskawcem – Kazimierza Pelczara i Rajmunda Jarosza– a także sławnych gości tego miejsca. Dużo uwagi poświęcono latom 1918–1939.

 


Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; uzdrowiska; Truskawiec; Kazimierz Pelczar; Rajmund Jarosz; zdrowie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski S.M., Kazimierz Pelczar, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980, s. 550–552. Do-stępny w internecie (Internetowy Polski Słownik Biograficzny): http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-pelczar [dostęp: 1 lipca 2017].

Buczek M., Quirini-Popławski Ł., Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina), „Prace Geograficzne” 2009, z. 121, s. 39–58. Dostępny w internecie: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4665937/2009_121_39-58.pdf/43a18eaf-8d97-45b0-a4c3-ad4192c53236 [dostęp: 22 lutego 2018].

Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918–1928, red. M. Dąbrowski, Kraków 1928.

Hadaczek B., Małe ojczyzny kresowe w literaturze polskiej XX wieku. Szkice, Szczecin 2003.

Janusiak J., Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pa-sierbskiej cz. 2, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2017, nr 24, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/skk.2017.24-19, s. 301–319.

Nicieja S.S., Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 2, Uzdrowiska i letniska kresowe Tru-skawiec, Jaremcze, Worochta, Skole, Morszyn, Opole 2013.

Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919.

Pelczar Z., Historya rozwoju Truskawca i ulepszenia lat ostatnich, „Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik

Turystyczny” R. 8, 1909, nr 6, s. 2–21. Dostępny w internecie: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=103699 [dostęp: 1 lipca 2017].

Proszowski W., Czynniki lecznicze Truskawca, Lwów 1937.

Przedwojenne cztery fotografie Truskawca, umieszczone w załączniku, pochodzące ze zbiorów własnych.

Przewodnik po Polsce, t. 2, Polska południowo-wschodnia, red. S. Lenartowicz, Warszawa 1937.

Rudziński C., Truskawiec. Dzieje uzdrowiska u podnóża Gorganów, [online] 16 kwietnia 2015. Dostępny w internecie: http://www.krajoznawcy.info.pl/dzieje-uzdrowiska-u-podnoza-gorganow-37098/2 [dostęp: 1 lipca 2017].

Sabatowski A., Rajmund Jarosz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław 1964–1965, s. 9.

Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach, Dz. U. 1922 nr 31, poz. 254.

Wielocha A., Przedwojenne Bieszczady, Gorgany i Czarnohora. Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2013.

Холокост на территории СССР. Энциклопедия, ред. И.А. Альтман, Москва 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2017.8.231
Data publikacji: 2018-08-20 13:20:48
Data złożenia artykułu: 2017-07-20 21:00:55


Statystyki

Widoczność abstraktów - 853
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 169

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ireneusz Tomasz Jasiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.