Przeszłość we współczesności. O ukraińsko-rosyjskiej recepcji "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana

Anastasiya Podlyuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi rekonstrukcję ukraińsko-rosyjskiej recepcji filmu Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana. W opisie odbioru ekranizacji za wschodnią granicą Polski wykorzystano zarówno głosy ekspertów – krytyków i historyków kina, jak i nieprofesjonalnych odbiorców. Refleksji został również poddany udział tego filmu w formowaniu stosunku Ukraińców do wspólnych kart siedemnastowiecznej historii. Hoffmanowskie Ogniem i mieczem nie tylko bowiem wpłynęło na przemianę sposobu czytania powieści będącej jego podstawą, przesuwając jej recepcję od ocen wiarygodności historycznej ku eksponowaniu walorów rozrywkowych utworu, ale też zainicjowało przewartościowanie obrazu jednego ze spornych wydarzeń polsko-ukraińskiej historii w duchu poszukiwań tego, co łączy oba narody.


Słowa kluczowe


Jerzy Hoffman; Ogniem i mieczem; recepcja ukraińsko-rosyjska; ekranizacja; film historyczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański, Z., Sienkiewicz w rosyjskiej literaturze radzieckiej, „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 3, s. 310–321.

Cybienko, H., Sienkiewicz w Rosji, [w:] Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa. Materiały konferencji naukowej listopad 1966, red. A. Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1968, s. 341–356.

Hoffman, J., „Ogniem i mieczem”, czyli polsko-ukraińskie „Przeminęło z wiatrem”, rozm. przepr. J. Wójcik, „Rzeczpospolita” 1997, nr 155, s. 28.

Liguziński, S., Helena porwana albo relacje polsko-ukraińskie w „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana, „Studia Filmoznawcze” 2016, nr 37, s. 207–224.

Piotrowska, M., Rola i znaczenie filmu w popularyzacji historii a kształtowanie społecznej świadomości historycznej, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2016, nr 3, s. 59–78.

Rosenstone, R. A., Zobaczyć przeszłość, przeł. P. Witek, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010, s. 319–350.

Szweykowski, Z., „Trylogia” Sienkiewicza jako baśń na tle dziejowym, „Życie Literackie” 1946, nr 12, s. 2–7.

Wyka, K., Sprawa Sienkiewicza, [w:] Idem, Szkice literackie i artystyczne, t. 1, Kraków 1956, s. 113–140, (pierwodruk „Twórczość” 1946, z. 6).

Андрухович, Ю., Забави з вогнем і мечем, „Критика” [online], 1999, nr 9. Dostępny w Internecie: http://www.krytyka.com/ua/articles/zabavy-z-vohnem-i-mechem [dostęp: 31.09.2018].

Бертрада, „Огнем и мечом”, отзыв, [online] 12 listopada 2014. Dostępny w Internecie: http://sienkiewicz.diary.ru/p200991875.htm?oam#more1 [dostęp: 02.10.2018].

Булаховська, Ю., Генрик Сенкевич та його роман „Вогнем і Мечем” (przedmowa), [w:] Сенкевич, Г., Вогнем і мечем [online], пер. Є. Литвиненко, Тернопіль 2006. Dostępny w Internecie: https://coollib.com/b/312367/read [dostęp: 07.10.2018].

Васькив, Н., Татары и украинцы Г. Сенкевича: проблемы интерпретации и ксенофобские интенции, „Літературний процес: методологія, імена, тенденції” 2015, nr 5, s. 85–91.

Волошенюк, О., Кінопрезентації історичної пам’яті в Україні та Польщі: 1990–2010-ті роки, „Українське мистецтвознавство” 2012, nr 12, s. 160–167.

Громов, В., „Потоп. Redivivus”. Как Ежи Гофман экранизировал „Трилогию” Генрика Сенкевича, [online] 1 lutego 2016. Dostępny w Internecie: https://culture.pl/ru/article/potop-redivivus-kak-ezhi-gofman-ekraniziroval-trilogiyu-genrika-senkevicha [dostęp: 01.10.2018].

Кучер, К., Фильм „Огнем и мечом”. Хотите с головой погрузиться в сказку?, „ШколаЖизни.ру” [online], 7 października 2010. Dostępny w Internecie: https://shkolazhizni.ru/culture/articles/40341/ [dostęp: 27.09.2018].

Радишевський, Р., Роман Генріка Сенкевича „Вогнем і Мечем”: польська і українська перспектива (przedmowa), [w:] Сенкевич, Г., Вогнем і мечем, пер. В. Бойко, Харків 2006, s. 3–18.

Сисин, Ф., Вправи з політичної коректності, „Критика” [online], 1999, nr 9. Dostępny w Internecie: http://www.krytyka.com/ua/articles/vpravy-z-politychnoyi-korektnosti [dostęp: 31.09.2018].

Черненко, М., Наш общий Гофман, или Стори поверх истории, „Искусство кино” [online], 2000, nr 4. Dostępny w Internecie: http://chernenko.org/469.shtml [dostęp: 27.09.2018].

Черный, М., [brak tytułu], [online] 28 czerwca 2012. Dostępny w Internecie: https://www.kinopoisk.ru/user/1214217/comment/1578672/ [dostęp: 10.10.2018].

Шевчук, Ю., „Ogniem i mieczem” як чинник української культури, „Критика” [online], 1999, nr 9. Dostępny w Internecie: http://www.krytyka.com/ua/articles/ogniem-i-mieczem-yak-chynnyk-ukrayinskoyi-kultury [dostęp: 31.09.2018].

Ogniem i mieczem, [film], reż. J. Hoffman, Zodiak Jerzy Hoffman Film Production Sp. z o.o. 1999. Dostępny w Internecie: https://www.kinopoisk.ru/film/ognem-i-mechom-1999-33444/, [dostęp 29.09.2018].

Ogniem i mieczem, [film], reż. J. Hoffman, Zodiak Jerzy Hoffman Film Production Sp. z o.o. 1999. Dostępny w Internecie: https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/4651/annot/, [dostęp 29.09.2018].

Тарас Бульба, [film], реж. В. Бортко, Арк-фильм 2009. Dostępny w Internecie: https://www.kino-teatr.ru/kino/ movie/ros/2395/annot/ [dostęp 01.10.2018].

Тарас Бульба, [film], реж. В. Бортко, Арк-фильм 2009. Dostępny w Internecie: http://baskino.me/films/boeviki/145-taras-bulba.html [dostęp: 01.10.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2018.9.91-105
Data publikacji: 2019-09-12 20:05:18
Data złożenia artykułu: 2018-10-18 20:07:21


Statystyki

Widoczność abstraktów - 654
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 188

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anastasiya Podlyuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.