Międzykulturowość a sport: mediatyzacja kontaktu kulturowego w doniesieniach prasy brytyjskiej i irlandzkiej na temat Euro 2012

Irmina Wawrzyczek, Zbigniew Mazur

Streszczenie w języku polskim


Sport uważa się za uosobienie procesów międzykulturowych dzięki łączeniu ludzi w zgodnych działaniach przy jednoczesnym generowaniu konfliktów między nimi. Ta dwoistość sportu często znajduje odbicie w medialnych sprawozdaniach z imprez sportowych. Niniejszy artykuł przedstawia rezultat badań nad tekstami w prasie brytyjskiej i irlandzkiej poświęconymi finałom Mistrzostw Europy w piłce nożnej (Euro 212) rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie, prowadzonych pod kątem ich międzykulturowego oddziaływania. Ton doniesień w gazetach pochodzących z dwu sąsiednich krajów i często należących do tych samych koncernów okazał się bardzo różny. Prasa brytyjska nie dostrzegła obszarów kulturowego zbliżenia między gospodarzami a gośćmi mistrzostw, przyjmując taktykę powielania znanych swoim czytelnikom historycznie utrwalonych stereotypów kulturowego i cywilizacyjnego zacofania Europy Wschodniej. Relacje o kulturowej interakcji Polaków i Irlandczyków zamieszczane w prasie irlandzkiej, choć w większości bardzo pozytywne, także opierały się na stereotypach i banalnych uogólnieniach o obu nacjach. Badanie wykazało, że zarówno doniesienia w prasie brytyjskiej jak i w irlandzkiej rządziły się wewnętrzna logiką i interesami tych mediów, a nie troską o jakość efektów międzykulturowych.

 

 


Słowa kluczowe


piłka nożna, mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012, międzykulturowość, prasa brytyjska, prasa irlandzka, medialne przedstawienia Europy Wschodniej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aman Robert, 2014, Impossible Interculturality? Education and the Colonial Difference in a Multicultural World. Linkӧping: Linkӧping University.

Bairner Alan, 2001, Sport, Nationalism, and Globalization: European and North American Perspectives. Albany: State University of New York Press.

Barrett Martyn, ed., 2013, Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Barska Anna, Marek Korzeniowski, eds., 2007, Wielokulturowość - międzykulturowość- transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

BBC ONE Panorama (2012) Euro 2012: Stadiums of Hate [Online] Available from http://www.bbc.co.uk/programmes/b01jk4vr. [Accessed: 05. 05. 2014].

Cai Deborah A., José I. Rodríguez, 1996-7, “Adjusting to Cultural Differences: The Intercultural Adaptation Model.” Intercultural Communication Studies ,VI (2), 1-17.

Council of Europe. (n.d) Intercultural Dialogue. [Online] Available from: www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp. [Accessed 30.06.2015].

Dashper Katherine, Thomas Fletcher, Nicola McCullough, eds., 2014, Sports Events, Society and Culture. London: Routledge.

Dervin Fred, Anahy Gajardo and Anne Lavanchy, eds., 2011, Politics of Interculturality. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Dmowski Seweryn, Aleksander Szałański, 2012, “Globalna gra. Futbol jako czynnik w stosunkach międzynarodowych” (The global game. Football as a factor in international relations). Społeczeństwo i Polityka, Nr 2 (31), 137-162.

Falkheimer Jesper, 2007, “Events Framed by the Mass Media: Media Coverage and Effects of America’s Cup Preregatta in Sweden.” Event Management, 11, 1-8.

Fowler Roger, 1991, Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge.

Getz Donald, 2012, Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events. London: Routledge.

Gonçalves Susana, Markus A. Carpenter, eds., 2013, “ Preface”. In: Susana Gonçalves, Markus A. Carpenter eds. Diversity, Intercultural Encounters, and Education. New York and Milton Park: Routledge, xi-xix.

“Interculturality”[Online] Available from: www.lmg.ulg.ac.be/articles/intercult_en.html#ancre74676. [Accessed: 29.06.2015].

Hjarvard Stig, 2008, “The mediatization of religion. A theory of the media as agents of religious change.” Northern Lights, 6, 9–26.

Horne John, Wofram Manzenreiter, 2006, “Sports Mega-Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon.” Sociological Review , Vol. 54, No. Suppl. 2, 1-187.

Koegeler-Abdi Martina and Richard Parncutt, 2013, “Introduction”. In: Martina Koegeler-Abdi and Richard Parncutt, eds. Interculturality: Practice meets Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-11.

Lavanchy Anne, Anahy Gajardo and Fred Dervin, 2011, “Interculturality at Stake”. In: Fred Dervin, Anahy Gajardo and Anne Lavanchy, eds. Politics of Interculturality. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1- 28.

Lövheim Mia, Knut Lundby, 2013, “Mediated Religion across Time and Space: A Case Study of Norwegian Newspapers.” Nordic Journal of Religion & Society, Vol. 26, Issue 1, 25-43.

Maguire 2005, Power and Global Sport: Zones of Prestige, Emulation and Resistance. Routledge: Abingdon and New York.

Manzenreiter Wolfram and Georg Spitaler, 2010, “Introduction: Governance, Citizenship and the New European Football Championships: the European Spectacle.” Soccer & Society, Vol. 11, No. 6, 695-708.

Otten Matthias, 2009, “Academicus interculturalis? Negotiating interculturality in academic communities of practice.” Intercultural Education, Vol. 20, No. 5, 407–417.

Piller Ingrid, 2011, Intercultural Communication: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Rattanasi Ali, 2011, Multiculturalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Richards Greg, Marisa de Brito, Linda Wilks, eds., 2013, Exploring the Social Impacts of Events. London: Routledge.

Richardson John E., 2007, Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Houndmills and New York: Routledge.

Roche Maurice, 2000, Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture. London: Routledge.

Rozbicki Michal Jan, 2015, “Introduction - Intercultural Studies: The Methodological Contours of asn Emerging Discipline.” In: Michal Jan Rozbicki, ed. Perspectives on Interculturality: The Construction of Meaning in Relationshops of Difference. New York: Palgrave MacMillan, 1-23.

Scollon Ron, Suzanne Wong Scollon, Rodney H. Jones, 2012, “Preface to the Third Edition.” In: Intercultural Communication: A Discourse Approach. Malden and Oxford: John Wiley & Sons, 3rd Edition.

SKY SPORTS NEWS. (2012) Euro 2012 Special Report-Ukraine’s Hooligans. [Online] Available from: http://www1.skysports.com/watch/video/tv-shows/special-report/7759643/special-report---14th-may. [Accessed: 25.06. 2015]

Szerląg Alicja, ed., 2013, Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Śliz Anna, Marek S. Szczepański, 2011, „Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?” (Sociological Sense of Multiculturalism. Festival Caravan or Multicultural Street Party?), Studia Socjologiczne ,4 (203), 7-25.

UEFA. (2013) “No to Racism”: IX. Resolution: European Football united against racism. [Online] Available from: http://www.uefa.org/social-responsibility/respect/no-to-racism/index.html. [Accessed 01.07.2015].

Van Dijk Teun A., 2001, “Critical Discourse Analysis.” In: Tannen, D. Schiffrin & H. Hamilton, eds. Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell, 352-371.

Wawrzyczek Irmina, Zbigniew Mazur, Hanna Szewczyk, Alan Bairner, 2010, Oswajanie Innego. Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej w latach 2002-2007. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.

Wodak Ruth & Michael Meyer, eds., 2006, Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.141
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 18:00:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Irmina Wawrzyczek, Zbigniew Mazur

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.