Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki „Artes Humanae” – koncepcja czasopisma Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Wójcicka
 
Vol 2 (2017) „Róg huka po lesie”. Lubelskie spektakle Teatru Wojska Polskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Jarosław Cymerman
 
Vol 3 (2018) „Zagospodarowywanie przeszłości” w kulturze ponowoczesnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewelina Stanios-Korycka
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Czy zagraża nam język popchrześcijaństwa? O nowych zjawiskach w polskim dyskursie religijnym pierwszych dekad XXI wieku Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kajfosz
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Elity u władzy Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa: Wyd. IPN, 2014, ss. 526 Szczegóły   PDF
Andrzej Grabowski
 
Vol 3 (2018) Fanowskie praktyki autorskie. Rewolucja autorstwa zbiorowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aldona Kobus
 
Vol 2 (2017) Fikcyjna nauka, naukowa fikcja i widmowa biblioteka. "Wstęp do imagineskopii" Śledzia Otrembusa Pogrobelskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Kaliszuk
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Gdy antropolodzy „wyruszają” na wojnę. Michał W. Kowalski, Antropolodzy na wojnie. O „brudnej” użyteczności nauk społecznych, Warszawa: Wyd. UW, 2015, ss. 673 Szczegóły   PDF
Ewa Głażewska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Geopoetyka jako pojęcie wędrujące Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014, ss. 474 Szczegóły   PDF
Anna Jeziorkowska-Polakowska
 
Vol 2 (2017) Good Rockin’ Tonight. Świt rock’n’rolla Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Tomasz Szczerbakiewicz
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Humanistyka: jej prawa i powinności Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabella Bukraba-Rylska
 
Vol 2 (2017) Intertekstualność w powieści Chajima Beera Et hazamir Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Piela
 
Vol 2 (2017) Jak uprawiać zorbing w weekend, by nie trafić na Youtube z efektem wow! - „Dyskont słów” Anny Nasiłowskiej Szczegóły   PDF
Sylwia Patrycja Rudzka
 
Vol 3 (2018) Język jako opowieść o świecie. Recenzja książki Doroty Filar Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie(Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013) Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Słowik
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Językoznawcy wobec badań języka w Internecie Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kita
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Językoznawstwo – przodująca pod względem metodologicznym dyscyplina humanistyczna Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusław Walczak
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Kreacja i komunikacja tożsamości społeczno-kulturowej. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tradycja dla współczesności”, Baranów Sandomierski 2015 r. Szczegóły   PDF
Marta Wójcicka, Małgorzata Dziekanowska
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Kreacja i konwencja w tekstach kultury. Sprawozdanie z konferencji naukowej, Chełm, 25–27 czerwca 2015 r. Szczegóły   PDF
Beata Karolina Szejgiec
 
Vol 3 (2018) Księga jako dzieło totalne. Od Mallarmego do Pereca Streszczenie w języku polskim   PDF
Jagoda Kryg
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Kultura popularna w obiektywie lingwistyki (wybrane zagadnienia) Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Rejter
 
Vol 2 (2017) Ludzie są jak fan fiction. Na przykładzie Fanfika Natalii Osińskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusz Malec
 
Vol 1 (2016): Problemy i perspektywy badawcze humanistyki Międzykulturowość a sport: mediatyzacja kontaktu kulturowego w doniesieniach prasy brytyjskiej i irlandzkiej na temat Euro 2012 Streszczenie w języku polskim   PDF
Irmina Wawrzyczek, Zbigniew Mazur
 
Vol 3 (2018) Modernistów sprawy najbardziej zagadkowe. Là-bas Jorisa-Karla Huysmansa i Wampir Władysława Stanisława Reymonta Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Majewska
 
Vol 2 (2017) Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana. Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Burkacka
 
1 - 25 z 49 elementów 1 2 > >>