Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 3 (2018) Język jako opowieść o świecie. Recenzja książki Doroty Filar Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie(Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013) Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Słowik
 
1 - 1 z 1 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.