Geopoetyka jako pojęcie wędrujące Elżbieta Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014, ss. 474

Anna Jeziorkowska-Polakowska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bachtin Michał, 1996, O metodologii literaturoznawstwa, tłum. Stanisław Zapaśnik, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 4, cz. 1, Henryk Markiewicz (oprac.), Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Culler Jonathan, 2013, Zmienne koleje tekstu, [w:] Literatura w teorii, tłum. Maciej Maryl, Kraków: Universitas.

Eco Umberto, 1995, Sześć przechadzek po lesie fikcji, tłum. Jerzy Jarniewicz, Kraków: Znak.

Hadaczek Bolesław, 1997, O geopoetyce kresowej, „Roczniki Humanistyczne”, z. 1, s. 245–256.

Malik Jakub, 2004, Miasto dojrzałych wiśni. Widoki Lublina w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Próba interpretacji geopoetycznej, [w:] Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Barbara Czwórnóg-Jadczak (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 191–198.

Paziński Piotr, 2008, Dublin z Ulissesem, Warszawa: Czuły Barbarzyńca Press.

Pol Wincenty, 2006, Rzut oka na umiejętność geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu, [w:] Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan (red.), Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 207–224.

Rybicka Elżbieta, 2014, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas.

White Kenneth, 2010, Poeta kosmograf, tłum. Kazimierz Brakoniecki, Olsztyn: Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.191
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 18:11:40

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Jeziorkowska-Polakowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.